વેરાવળના ઈલાજના 102 વર્ષના રાણીબેન ઝાલા મતદાન કરવા ઉત્સુક

સોમનાથ જિલ્લામાં 100 વર્ષથી વધુ ઉંમરના 278 મતદારો

 

ગીર સોમનાથ જિલ્લા મા ચાર વિધાનસભા મા ચુંટણી માટે ઉમેદવારી પત્રક ભરાઈ ગયેલ છે ત્યારે ગીર સોમનાથ જિલ્લા ની ચાર વિધાનસભા મા 100 થી વધુ ઉમર ના 278 મતદારો છે જેમાં સોમનાથ વિધાનસભા મા 42 તાલાલ વિધાનસભા મા 96 મતદારો કોડીનાર વિધાનસભા મા 71 મતદારો અને ઉના વિધાનસભા મા 69 મતદારો નો સમાવેશ થાય છે જેમાં સોમનાથ વિધાનસભા મા પાંચ પેઢી સાથે હયાત છે તેવા 102 વરસથી પણ ઉપરના રાણીબેન ઉકા ઝાલા જીલ્લા ચુંટણી સેવા સદનની બરાબર પાછળ લઢાયા વાડી વિસ્તારમાં રહે છે.

માજી એ મતપત્રક ઉપર ચોકડી લગાવી પેટીમાં નાખવાથી માંડી ઈવીએમ અધતન ટેક્નોલોજીના મતદાનમાં અત્યાર સુધી ભાગ લીધો છે

બે વરસ પહેલાં પંચાયત ની ચુંટણી મા પણ મત દેવા ગયાંતા પણ હવે કાયા કામ કરતી નથી કાને સાંભળતું નથી, ડગુક ડગુક ચલાય છે કોઇ વાહનમાં મત દેવા જાય તો પણ ખાડા ખબડા રસ્તા થડકારો હાડકાં સહન કરી શકતા નથી એટલે આ વખતે તો મતદાન કેન્દ્રો સુધી તો નહી જ જઇ શકે

જો કે આ વરસે સીનીયર સીટીઝન ધેર બેઠે મતદાન કરી શકે તેવી યોજના છે પરંતુ તે માટે ભરવાનું થતું ફોર્મ હજુ માજીના ખાટલા સુધી પહોંચ્યુ નથી

આમ માજીની આંગળી ઉપર કાળુ ટપકું આ ચુંટણીમાં થશે કે નહીં પોષ્ટલ મત તેના ધર સુધી પહોંચશે કે નહીં તેની રાહ જોવી રહી

બાકી થોડાધણા બચેલાં દાંતને માજી ટુથપેસ્ટ ધસી ઉજળા કરે છે સવારે નાસ્તો કરે છે અને ગરમા ગરમ ભજીયા અને મેગી માજી ને ખુબ જ ભાવે છે ભોજનમાં રોટલી ખાય છે માજી એક એવા મતદાર છે કે જેણે સામાન્ય બિમાર નથી પડ્યા અને મોટું દવાખાનું તો જોયું જ નથી હાલ માજી તેના પુત્ર રામસી ઝાલા સાથે સંયુક્ત પરીવારમા રહે છે પાંચ પેઢીના તેઓ જીવંત સાક્ષી છે હવે તો ચુંટણી વિભાગ નવી યોજના મુજબ તેને ધેર ફોર્મ લઇને જાય તો જ લોકશાહી પર્વ મા ભાગ લઇ શકે.