ખેડુતોની આવક બમણી કરવા 10 કરોડ લાખની આર્થિક સહાય અપાશે: કૃષિમંત્રી પટેલ

કમલમ ફળના વાવેતર કરતા ખેડુતોને  સરકાર પ્રોત્સાહન આપશે

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાના ઉદ્દેશ સાથે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વવાળી ગુજરાત સરકારે રાજ્યમાં કમલમ ફળના વાવેતર કરતા ખેડૂતોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે કુલ રૂ.1000 લાખની આર્થિક સહાયનો ખાસ કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો છે, તેવું કૃષિમંત્રી રાઘવજી પટેલે જણાવ્યું હતું.

કૃષિ મંત્રીએ વિગતો આપતા કહ્યું હતું કે સામાન્ય જાતિના ખેડૂતોને હેક્ટર દીઠ મહત્તમ રૂ.3,00,000/તથા અનુ.જાતિ અને અનુ.જનજાતિના ખેડૂતોને હેકટરદીઠ મહત્તમ રૂ.4,50,000/ની સહાય માટે કુલ રૂ.1000 લાખની સહાય જાહેર કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત કોમ્પ્રીહેન્સીવ હોર્ટીકલ્ચર ડેવલપમેન્ટ અંતર્ગત ખેડૂતોને બહુવર્ષાયુ ફળઝાડ વાવેતરમાં સહાય, પિયતના સાધનોમાં સહાય, બાગાયતી યાંત્રીકરણ માટે, બાગાયતી માળખાકીય સુવિધા ઉભા કરવા, વર્મી કંમ્પોસ્ટ યુનિટ, પ્લાસ્ટિક આવરણ જેવા વિવિધ ઘટકોમા આર્થિક સહાય માટે વ્યક્તિગત ખેડૂત, ઋઙઘ, ઋઙઈ, રજીસ્ટર્ડ ટ્રસ્ટને મહત્તમ કુલ રૂ.50.00 લાખની સહાય માટે કુલ રૂ.650.00 લાખનો કાર્યક્રમ શરૂ કરવાનો ખેડૂત હિતલક્ષી નિર્ણય કરાયો છે.

આ પ્રોત્સાહન સહાય માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા બંને કાર્યક્રમો માટે કુલ રૂ. 1650 લાખની માતબર રકમ ફાળવવામાં આવી છે તેમ કૃષિ મંત્રી રાધવજી પટેલે ઉમેર્યું હતું.

કૃષિ મંત્રીએ કહ્યું હતું કે કમલમ ફળ-ડ્રેગનફ્રૂટમાં મહત્વના વિટામિન્સ અને મીનરલ્સ સારી માત્રામાં રહેલા હોઈ વાવેતર માટે સહાયના કાર્યક્રમથી આ પાક હેઠળનો વિસ્તાર ઝડપથી વધારી શકાય તેમ છે, તેમજ પરદેશમાંથી આયાત પરની નિર્ભરતા ઘટાડી શકાય તેમ છે. ગુજરાતના તાત-ખેડૂતને શરૂઆતના ઉંચા રોકાણ સામે જરૂરી નાણાકીય સહાય મળે તો ગુજરાતના ખેડૂતને અન્ય દેશોમાં નિકાસ દ્વારા વિદેશી હુંડીયામણ કમાવવાની વિપુલ તકો મળશે. કમલમ ફળના વાવેતર કરતા ખેડૂતોને પ્રોત્સાહન તરીકે આપવામાં આવનાર સહાય સીધીજ ખેડૂતના ખાતામાં ઉઇઝથી ચૂકવવામાં આવશે.કૃષિ મંત્રીએ આ નિર્ણય બદલ મુખ્યમંત્રી અને નાણા મંત્રીનો સમગ્ર રાજ્યના ખેડૂતોવતી આભાર પણ માન્યો હતો.

ડ્રેગન ફ્રૂટના ખેડૂતોને 10 કરોડની આર્થિક સહાય મળશે

મલમ ફળ-ડ્રેગન ફ્રૂટનું વાવેતર કરતા ખેડૂતોને કુલ રૂ. 10 કરોડ લાખ, તેમજ કોમ્પ્રીહેન્સીવ હોર્ટીકલ્ચર ડેવલપમેન્ટ અંતર્ગત ખેડૂતોને રૂ.6.50 કરોડની આર્થિક સહાય કરાશે તેમ કૃષિ મંત્રી રાઘવજી પટેલે જણાવ્યું હતું.

સામાન્ય જાતિના ખેડૂતોને હેક્ટર દીઠ મહત્તમ રૂ.3,00,000/તથા અનુ.જાતિ અને અનુ.જન જાતિના ખેડૂતોને હેક્ટર દીઠ મહત્તમ રૂ 4,50,000 ની સહાય જાહેર કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત કોમ્પ્રીહેન્સીવ હોર્ટીકલ્ચર ડેવલપમેન્ટ અંતર્ગત ખેડૂતોને બહુ વર્ષાયુ ફળઝાડ વાવેતરમાં સહાય, પિયતના સાધનોમાં સહાય, બાગાયતી યાંત્રીકરણ માટે, બાગાયતી માળખાકીય સુવિધા ઉભા કરવા, વર્મી કંમ્પોસ્ટ યુનિટ, પ્લાસ્ટિક આવરણ જેવા વિવિધ ઘટકોમા આર્થિક સહાય માટે વ્યક્તિગત ખેડૂત, એફપીઓ, એફપીસી રજીસ્ટર્ડ ટ્રસ્ટને મહત્તમ કુલ રૂ 50.00 લાખની સહાય માટે કુલ રૂ.650.00 લાખનો કાર્યક્રમ શરૂ થશે.આમ કરવાનો ખેડૂત હિતલક્ષી નિર્ણય કરાયો છે. આ પ્રોત્સાહન સહાય માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા બંને કાર્યક્રમો માટે કુલ રૂ. 1650 લાખની માતબર રકમ ફાળવવામાં આવી છે.