યુનિટ વિકલાંગ ટ્રસ્ટના 9 દિવ્યાંગોએ પેરા એથ્લેટીકસમાં જીત્યાં 9 મેડલ

યુનિક વિકલાંગ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા 14 વર્ષથી સતત દીવ્યાંગોમાં રહેલી રમત ગમતની પ્રતિભાને બહાર લાવીને તેમને ક્ષેત્રીય, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય ફલક પર પહોચાડવાની કામગીરી કરે છે તેમ જ પેરાલિમ્પિક કમીટી ઓફ રાજકોટ અને મોરબી જીલ્લા તરીકે ફરજ નિભાવે છે.

19મી નેશનલ પેરા-એથ્લેટીકસ ચેમ્પિયનશીપ 2021-21 સ્પર્ધા તા. ર4 થી ર7 માર્ચ 2021 ના નહેરુ સ્ટેડીયમ ચેન્નઇ, તમિલનાડુ ખાતે આયોજન કરવામાં આવેલ હતું. તેમાં રાજકોટ જીલ્લાના 3 દિવ્યાંગોને ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાની તક મળેલ હતી તે પૈકી આ સ્પર્ધા પ્રજ્ઞાચક્ષુ બહેનોની કેટેગરી જયોતિ બાલાસરા પસંદગી  પામેલ હતા. તેમને 400 મીટર દોડ અને લોન્ગ જમ્પ બનેમાં સિલ્વર મેડલ મેળવેલ છે.

આ સાથે માર્ચ મહિનામાં યોજનારી વિવિધ નેશનલ ગેમ્સમાં સંસ્થાના દીવ્યાગો દ્વારા મેળવેલ મેડલની સંખ્યા 9 થઇ છે જેમાં 18મી સીનીયર  અને 14મી જુનીયર પેરા પાવરલીફટીંગ ચેમ્પિયનશીપ 2021માં 1 સિલ્વર મેડલ અને એક બ્રોન્ઝ મેડલ, 19મી નેશનલ પેરા-એથ્લેટીસ ચેમ્પિયનશીપ 2020-21 સ્પધામાં બે ગોલ્ડ મેડલ અને બે સિલ્વર મેડલ અને ટેબલ ટેનિસ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ઇંદોર ખાતે તા. 19 થી રર માર્ચના રોજ નેશનલ લેવલની પેરા ટેબલ ચેમ્પિયનશીપમાં 1 બ્રોન્ઝ મેડલનો સમાવેશ થાય છે.