આજા ‘જીજા‘ લેજા ‘વિઝા’ ! નરેન્દ્ર મોદી સાથે અમેરિકાની મૈત્રી ભારત માટે લાંબાગાળે નુકસાનકારક

વિશ્વની સૌથી મોટી લોકશાહી માન ધરાવતા ભારત ના વધતા જતા  પ્રભુત્વ લઈને વિશ્વના મોટા દેશો માટે ભારત સાથેના સંબંધો અનિવાર્ય બન્યા છે તેવા સંજોગોમાં હવે ભારતે પોતાનું કોણ અને પારકુ કોણ તેની ભેદરેખા સમજવી જોઇશે રશિયાના ગાઢ મિત્ર ગણાતા ભારત માટે જ્યારે જ્યારે તક મળી છે ત્યારે અવરોધક બનેલા અમેરિકાએ પણ સમય જોઇને નીતિ બદલી … Continue reading આજા ‘જીજા‘ લેજા ‘વિઝા’ ! નરેન્દ્ર મોદી સાથે અમેરિકાની મૈત્રી ભારત માટે લાંબાગાળે નુકસાનકારક