પ્રથમવાર રાજકોટ શહેરની બેઠકો માટે કરાશે બુથ એપનો ઉપયોગ

વોટિંગના તમામ આંકડા દર કલાકે પ્રસિદ્ધ થશે : ક્યાં મતદાન મથક ઉપર કતાર છે તે પણ મતદારો જાણી શકશે

રાજકોટ જિલ્લા ચૂંટણી તંત્ર દ્વારા રાજકોટમાં પ્રથમ વખત બુથ એપનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. જેમાં વોટિંગના તમામ આંકડા દર કલાકે પ્રસિદ્ધ થશે. ક્યાં મતદાન મથક ઉપર કતાર છે તે પણ મતદારો જાણી શકશે.

હિમાચલ પ્રદેશની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં બુથ એપનો ઉપયોગ કરવાનું સફળ રહ્યા બાદ હવે ગુજરાતમાં પણ પ્રથમ વખત બુથ એપનો ઉપયોગ કરવામાં આવનાર છે. આ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ માત્ર રાજકોટ શહેરની બેઠકો ઉપર જ પ્રયોગિક ધોરણે કરવામાં આવનાર છે. ગ્રામ્ય બેઠકોમાં આ બુથ એપનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે નહિ.

આ અંગે જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી અરુણ મહેશ બાબુએ જણાવ્યું કે બુથ એપનો શહેર પૂરતી જ મર્યાદિત રાખવામાં આવશે. આ એપની મદદથી મતદારો દર કલાકના વોટિંગના આંકડા મેળવી શકશે. આ ઉપરાંત ક્યાં મતદાન મથક ઉપર ભીડ છે તે સહિતની અનેક વિગતો પણ આંગળીના ટેરવે જાણી શકશે.