પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું અલગ સ્વરૂપ એટલે લેખક નરેન્દ્ર મોદી…..

ભારતના વર્તમાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર દમોદરદાસ મોદી દેશને વિકાસના શિખરો તરફ લઈ જઈ રહ્યા છે સામાન્ય નાગરિકથી લઈને વડાપ્રધાન સુધીની તેમની સફર ભારતના દરેક યુવાન...

રાજકોટ જીલ્લા ભાજપ દ્વારા પ્રધાનમંત્રી મોદીજીના જન્મદિનની સેવા દિન તરીકે કરાશે ઉજવણી

ગરીબ, કિશાન, યુવા, મહિલા, અનુસૂચિત જાતિ, આદિવાસી તેમજ પછાત વર્ગના કલ્યાણ માટે હંમેશા કાર્યરત પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના તા.૧૭ સપ્ટેમ્બરના જન્મદિવસને સેવા દિવસ તરીકે રાજકોટ...

Flicker

Current Affairs