ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓના પ્રદર્શનને ધ્યાને રાખી સીબીએસઇ બોર્ડ આપશે માસ પ્રમોશન!!

0
124

20મી જૂને ધોરણ-10નું પરિણામ થશે જાહેર: આકારણી મુજબ અપાશે ગ્રેસીંગ

સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન (સીબીએસઈ)એ સીબીએસઇ ધોરણ 10 બોર્ડની પરીક્ષાઓ માટેના આકારણીના માપદંડને બહાર પાડ્યા છે, જે વધતા જતા કોરોના સંક્રમણને કારણે રદ કરવામાં આવ્યા છે.  સીબીએસઇ આકારણીના માપદંડ મુજબ, શૈક્ષણિક વર્ષ દરમિયાન લેવામાં આવતી પરીક્ષાઓ અને પરીક્ષાઓમાં મેળવેલા ગુણના આધારે વિદ્યાર્થીઓનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે.

દરેક વિષય માટે વધુમાં વધુ 100 ગુણમાંથી વિદ્યાર્થીઓનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે.  સ્કૂલ દ્વારા 20 ગુણ આંતરિક આકારણી તરીકે જમા કરાવવાના બાકી છે, જ્યારે બાકીના 80 ગુણ સામયિક પરીક્ષણો, અર્ધવાર્ષિક અથવા મધ્ય-ગાળાની પરીક્ષાઓ અને પૂર્વ-બોર્ડ પરીક્ષાના સ્કોર્સ પર આધારિત રહેશે, એમ બોર્ડે જણાવ્યું છે. તેમાં ઉમેર્યું હતું કે, ધોરણ 10ની બોર્ડની પરીક્ષાઓમાં શાળાના ભૂતકાળના પ્રદર્શન સાથે ગુણ હોવા જોઈએ.

પરિણામોને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે શાળાઓ આચાર્ય અને સાત શિક્ષકોની બનેલી પરિણામ સમિતિની રચના કરીને વિદ્યાર્થીઓનું આકારણી કરશે.  શાળાના પાંચ શિક્ષકો અને પડોશી શાળાઓના બે શિક્ષકો સમિતિના બાહ્ય સભ્યો તરીકે શાળાએ સહકાર લેવો જોઈએ.એવા કેસોમાં કે જ્યાં શાળાઓએ એક કરતા વધારે પરીક્ષણો અથવા પરીક્ષાઓ લીધી હોય, સમિતિ દરેક પરીક્ષણ અથવા પરીક્ષા માટે આપવામાં આવતા વેઇટને ઠીક કરશે.

શાળાના સ્તરે ગુણ ફાળવવામાં આવશે તેમ, પ્રશ્નપત્રોની ગુણવત્તા, મૂલ્યાંકન ધોરણ અને પ્રક્રિયાઓ, પરીક્ષાઓના આચાર પદ્ધતિ વગેરેના કારણે તેઓ શાળાઓમાં કડક પ્રમાણમાં તુલનાત્મક રહેશે નહીં, તેથી, પ્રમાણિતતાની ખાતરી કરવા માટે, દરેક  સત્તાવાર નિવેદનમાં લખવામાં આવ્યું છે કે, વિશ્વસનીય સંદર્ભ ધોરણનો ઉપયોગ કરીને શાળાએ શાળા સ્તરની વિવિધતા માટેના ગુણને આંતરિક રીતે મધ્યસ્થ કરવા પડશે. જે વિદ્યાર્થીઓ શાળા દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા કોઈપણ આકારણીમાં હાજર ન હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ માટે, શાળા એક એસેસમેન્ટ ઓફલાઇન અથવા ઓનનલાઇન અથવા ટેલિફોનિક દ્વારા આકારણી કરી શકે છે અને તેના દસ્તાવેજી પુરાવા રેકોર્ડ કરી શકે છે. જો બેંચમાર્ક અપંગતા ધરાવતા કોઈપણ વિદ્યાર્થીએ શાળા દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા કોઈપણ આકારણીમાં હાજર ન થયો હોય, તો શાળા સત્ર દરમિયાન આવા ઉમેદવારો દ્વારા કરવામાં આવતી પોર્ટફોલિયોના, પ્રસ્તુતિઓ, પ્રોજેક્ટ, ક્વિઝ અને મૌખિક પરીક્ષણો જેવી અન્ય પ્રવૃત્તિઓ પર વિચાર કરી શકે છે.

સીબીએસઇ પરિણામની ગણતરી કરતી વખતે ગ્રેસ માર્ક્સ પણ પ્રદાન કરશે અને જો વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષામાં લાયકાત મેળવવા માટે લઘુત્તમ ગુણ મેળવશે નહીં.તેમાં ઉમેરવામાં આવ્યું છે કે, બોર્ડ દ્વારા ગ્રેસ માર્ક્સ પોલિસી લાગુ કર્યા પછી, કોઈપણ વિદ્યાર્થી ક્વોલિફાઇંગ માપદંડ પૂરો કરી શકશે નહીં, તો તેને આવશ્યક પુનરાવર્તન અથવા કમ્પાર્ટમેન્ટ કેટેગરીમાં મૂકવામાં આવશે. 20 જૂનના રોજ  સીબીએસઈની ધોરણ 10ની  પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર થવાનું છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here