ગુજરાતને ‘પાણીદાર’ બનાવવા ટ્રાસ્ક ફોર્સની રચના

અસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ-2030ના ધ્યેયને હાંસલ કરવા 13 સભ્યોની ટાસ્કફોર્સ ટીમ કામગીરી કરશે

ભારત સહિત  વિશ્ર્વભરના  દેશો માટે ભવિષ્યની  સૌથી મોટી ચિંતા પાણી છે એવું માનવામાં આવે છે કે, હવે પછીનું   વિશ્ર્વ યુધ્ધ  પાણી માટે થશે. દરમિયાન ગુજરાતની જનતાને  ભવિષ્યમાં પાણીની  હાલાકી વેઠવી ન પડે અને ગુજરાત પાણીદાર બને તે માટે રાજય સરકાર દ્વારા  તાજેતરમાં   13 સભ્યોની ટાસ્ક ફોર્સની  રચના કરવામાં આવી છે.  આ ટાસ્ક ફોર્સ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ 2030ના ધ્યેયને   હાંસલ કરવા માટેની  કામગીરી કરશે

પાણીની ઉપલબ્ધતા અને વિવિધ  સંસાધનોમાંથી પાણીના  ટકાઉ ઉપયોગ અને મૂલ્યાકન માટે 13 સભ્યોની  ટાસ્કફોર્સની રચના કરવાના ઠરાવને રાજય સરકારના  સામાન્ય વહિવટ વિભાગ  દ્વારા તાજેતરમાં બહાલી આપવામાં આવી હતી. ટાસ્ક ફોર્સ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ   2030 ના ધ્યેય   ને હાંસલ કરવા માટેના ઝડપી પગલાં સૂચવશે, જે બધા માટે પાણીની ઉપલબ્ધતા અને ટકાઉ વ્યવસ્થાપન સુનિશ્ચિત કરે છે. ટાસ્ક ફોર્સને પાણીના તમામ સ્ત્રોતોમાં ટકાઉપણું હાંસલ કરવા માટે પાણીના ઉપયોગ અને વ્યવસ્થાપન માટે પ્રદેશ-વિશિષ્ટ પગલાં સૂચવવાનું પણ ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે.

“ટાસ્ક ફોર્સ પ્રદૂષણ ઘટાડીને, ડમ્પિંગને દૂર કરીને અને જોખમી રસાયણો અને સામગ્રીના પ્રકાશનને ઓછું કરીને, સારવાર ન કરાયેલ ગંદાપાણીને દૂર કરીને અને નોંધપાત્ર રીતે રિસાયક્લિંગ અને પાણીના સુરક્ષિત પુન:ઉપયોગમાં વધારો કરીને પાણીની ગુણવત્તા સુધારવા માટેના પગલાં સૂચવશે,

13-સદસ્યની ટાસ્ક ફોર્સ તમામ ક્ષેત્રોમાં પાણીના ઉપયોગની કાર્યક્ષમતા વધારવા અને ઉપાડને સંબોધવા માટે તાજા પાણીના ટકાઉ ઉપાડ અને પુરવઠાની ખાતરી કરવા માટે પાક વૈવિધ્યકરણ અને ટેકનોલોજીના ઉપયોગ જેવા પગલાં પણ સૂચવશે. ઠરાવમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, “તે જળ ઇકોસિસ્ટમની આસપાસના પગલાં અને નીતિ દરમિયાનગીરીઓનું સૂચન કરશે જેથી ટકાઉપણું મજબૂત થાય.”

સંસ્થા દરેક જિલ્લાની જળ સંચય યોજનાઓ માટે એક નમૂનાની પણ ભલામણ કરશે, જે વૈજ્ઞાનિક તટપ્રદેશના વિશ્લેષણ, વર્તમાન સંગ્રહ ક્ષમતા અને પાણીની ઉપલબ્ધતાને મહત્તમ કરવા માટે સરેરાશ વાર્ષિક વધારાના રન-ઓફ પર આધાર રાખે છે. તે જળ સંસાધન વ્યવસ્થાપન માટેનો ડેટા કેવી રીતે એકત્ર કરવામાં આવશે, તેની પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે, તેનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવશે, તેની જાણ કરવામાં આવશે અને સમય-બાઉન્ડ માપી શકાય તેવા ધ્યેયો બનાવશે તેના પર એક કાર્ય યોજના પણ બનાવશે. તેને સૂચક અને દેખરેખ કાર્યક્રમો વિકસાવવાનું પણ ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે.