સીંગતેલ, સનફલાવર અને કોર્ન ઓઈલ સ્વાસ્થ્ય માટે કેટલું ફાયદાકારક ?

ખાદ્યતેલ રોજિંદા આહાર માટે વધુ મહત્વ ધરાવે છે. ત્યારે ખાસ તેની જ વાત કરીએ એમ કહી શકાય કે તેલ અને અનાજનુંભોજનમાં ઘણુ મહત્વ છે. તેલ માટે લોકોને બીક પણ રહેતી હોય છે કે કોલેસ્ટ્રોલ વધી જાય છે અથવા તો હાર્ટને નુકસાન પહોંચાડે છે. પણ જો તેલ સનફ્લાવર  મગફળી આ બધા તેલ નો આહાર જો બરાબર … Continue reading સીંગતેલ, સનફલાવર અને કોર્ન ઓઈલ સ્વાસ્થ્ય માટે કેટલું ફાયદાકારક ?