સુંદરતામાં ચાર ચાંદ લગાડનાર ઘરેણાને કઈ રીતે ચમકાવશો ?? ફોલો કરો આ ટિપ્સ 

કોઈ પણ પ્રસંગમાં યુવતીઓને તૈયાર થવા માટે ઘરેણા નો ઉપયોગ કરતી હોય છે ઘરેણા તેમની સુંદરતાને શોભા વધારે છે. ઘરેણા સુંદરતામાં ચાર ચાંદ લગાવી દે છે. આ ઘરેણાં અને યોગ્ય સમયે પોલીસ કરવા જરૂરી છે પરંતુ ઘરેણાની ચમક યથાવત રાખવા માટે શું કરવું જોઈએ ??? તો જાણીયે ઘરે ઘરેણા પોલીસ કરવાની રીત:

ઘરેલુ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી ઘરેણાંને સાફ્ કરી શકો છો.

1.ગરમ પાણીમાં ડિટજન્ટ નાખી ઘરેણાંને નરમ બ્રશ વડે ધોવા. તેનાથી ઘરેણાંની ચમક જળવાઈ રહે છે.

2.ચાંદીના ઘરેણાંને સાફ્ કરવા માટે એલ્યુમિનિયમ ફોઈલનો ઉપયોગ કરો. એક એલ્યુમિનિયમ ફોઈલના ટુકડા પર ઘરેણાં મૂકો. તેની ઉપર બેકિંગ સોડા છાંટીને પછી ગરમ પાણી નાખી દો. પછી બ્રશ વડે સાફ્ કરો. ચાંદીના ઘરેણાં નવા જેવાં ચમકી ઊઠશે.

3.સિલ્વર કે પ્લેટિનમ જ્વેલરી હોય તો નાના કપડાંને સફરજનના સરકામાં ડૂબાડી સિલ્વર કે પ્લેટિનમની જ્વેલરી પર ઘસવું. તેનાથી જ્વેલરી ચમકી જશે.

4.ઘરેણાંને સાફ્ કરવા માટે ટૂથપેસ્ટનો ઉપયોગ કરો. થોડી ટૂથપેસ્ટને જ્વેલરી પર લગાડો અને નરમ ટૂથબ્ર્રશની મદદથી દરેક ઘરેણાંંને હળવા હાથે ઘસો. બધા ઘરેણા ઘસી લીધા પછી પાણીથી ધોઈ લો. ઘરેણાં નવા જેવાં ચમકી ઊઠશે.