નચિકેતા સ્કૂલીંગ સિસ્ટમમાં ઉજવાયો કારગિલ વિજય દિવસ

જવાનોના શોર્ય અને સાહસને બાળકોએ ડ્રામા થકી રજુ કરાયા પ્રયત્ન

દેશ માટે સામી છાતીએ લડનારા જવાનોના શોર્ય અને સાહસને રજુ કરવાનો પ્રયત્ન નચિકેતાના પ્રી – પ્રાયમરીના ભુલકાઓએ કર્યો . અભ્યાસની સાથે જરૂરી શિક્ષણ મળી રહે તેવા પ્રયત્નો કરતી નચિકેતામાં બાળકોને દેશની ત્રણેય સેનાઓ આર્મી , નેવી અને એરફોર્સમાં થતા કાર્યને ડ્રામા દ્વારા સમજવાનો પ્રયત્ન કરાયો . જેની પાછળ નાનપણથી જ બાળકમાં દેશભક્તિ અને રાષ્ટ્રભાવના જાગૃત થાય તેવો હતો.નાના નાના ભૂલકાઓમાં દેશભક્તિ જાગૃત થાય તેવા આશાયથી હિંચકેતા સ્કૂલીંગ સિસ્ટમનો આ પ્રી – પ્રાયમરીના બાળકો માટેનો આ કાર્યક્રમ વાલીઓમાં પ્રશંસા પામ્યો હતો . આ કાર્યક્રમ માટે પ્રી – પ્રાયમરીના શિક્ષકો અને પ્રિન્સિપલ કૃપાબેન મહેતા એ ખૂબ જહેમત ઉઠાવી હતી.