વિપક્ષી નેતા દ્વારા ઈગ્રામ વિશ્વગ્રામ યોજનાની ૩૯૯ ગામોમાં બંધ પડેલ ઓનલાઈન સુવિધા શરૂ કરવા રજુઆત

રાજકોટ જિલ્લા પંચાયતના વિરોધપક્ષના નેતા ધ્રુપદબા કુલદીપસિંહ જાડેજા દ્વારા મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ને પત્ર લખી માંગ કરવામાં આવી હતી કે રાજકોટ જિલ્લા ઈગ્રામ વિશ્વગ્રામ યોજના અંતર્ગત એરટેલ કંપનીને ઈન્ટરનેટ માટે ઈ-ગ્રામ શરૂ થયાથી (સને.૨૦૦૭) વી.સેટનો કોન્ટ્રાકટ આપવામાં આવ્યો છે. ગ્રામ પંચાયત કક્ષાએ શરૂ કરવામાં આવેલી ઈ-ગ્રામ સુવિધાઓમાં કનેકટીવીટીના મોટા પ્રશ્નો ઉભા થયા છે સાધનો વરસો જુના છે, કંપનીને ફરીયાદ કરવા છતાં સમયસર રીપ્લેસ કરી આપવામાં આવતા નથી જેના કારણે ગ્રામ પંચાયતોમાં કામ કરતા વી.સીઓને અનેક મુશ્કેલીઓ પડે છે. ઈગ્રામ યોજનામાં કનેકટીવીટી લો મળવાથી ઓનલાઈન કામગીરીની મહત્વની સાઈટો ખુલતી નથી કનેકટીવીટી ના પ્રશ્ન કરવામાં આવતી ફરીયાદોનો ઉકેલ આવતો નથી ઈગ્રામ યોજનાના પોર્ટલ ઓનલાઈન લોગીંગ કરવા માટે અંદાજે ૫ ખ.ઇ.ઙ.તની જરૂરીયાત સાથે ૦.૪૦ થી ૦.૫૦ ડાઉનલોડીગ સ્પીડ આપવામાં આવે છે જેના કારણે અરજદારોને ગ્રામ પંચાયત કચેરીમાં ધકકા ખાઈ થાકી જાય છે અને સરકારની યોજનાથી વચંતી રહે છે. ઈ-ગ્રામ વિશ્વગ્રામ યોજના અર્ંતગત અંતરીયાળ ગામડાઓમાં સરકાર દ્વારા ૭-૧૨, જન્મમરણ નોધના દાખલા,ઈ-ગ્રામ પોર્ટલ, ડીઝીટલ ગુજરાતમાં આવકનો દાખલો, વિધવાનું પ્રમાણપત્ર, સ્થાનીક રહીશનો દાખલો, સીનીયર સીટીઝન પ્રમાણપત્ર તથા ડીઝીટલ સેવા સેતુમાં રેશનકાર્ડ, પી.એમ.કિશાન, આઈ ખેડુત પોર્ટલ, કૃષિ રાહત અને મગફળીના રજીસ્ટ્રેશન ઓનલાઈન કામગીરી ઈ-ગ્રામ વિશ્વગ્રામ યોજના હેઠળ કરવામાં આવે છે કનેકટીવીટી સહીતના નબળા ઈન્સ્ટમેન્ટના કારણે યોજનાનો લાખ લોકોને મળતો નથી.

રાજકોટ જિલ્લામાં ૧૧ તાલુકાના અંદાજે ૬૦૦ ગામડાઓ ઈ-ગ્રામ યોજના હેઠળ જોડાયેલા છે જેમાં અંદાજે ૩૯૯ જેટલા ગામડાઓમાં ઈ-ગ્રામની સુવિધા બંધ હાલતમાં છેગ્રામ પંચાયતમાં ઉભી કરવામાં આવેલી સુવિધામાં જે સુવિધા લાંબા સમયથી રીપ્લેસ કરવાની થાય છે તેમાં મોડમ, વાયસર, ફીડોન કેમેરા, એલ.એન.બી, રીફલેકટર જેવા મહત્વના સાધનો લાંબા સમયથી બદલવાની ફરીયાદ કરવામાં આવે છે જેનો કોઈ ઉકેલ આવતો નથી, ઈ-ગ્રામ યોજના હેઠળ સને.૨૦૧૨ માં ગ્રામ પંચાયતોને કોમ્યુટર ફાળવવામાં આવ્યા હતા જે તમામ કોમ્યુટરની વોરંટી પુરી થઈ જતાં બંધ હાલતની સ્થિતીમાં છે ન્યુ જનરેશનના કોમ્યુટર ફાળવવાની લાંબા સમયથી રજુઆત છે જેનો આજ સુધી કોઈ ઉકેલ આવ્યો નથી. તો આ અંગે તાત્કાલિક યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા અંતમાં માંગ કરી હતી