રાજસ્થાનની આ રહસ્યમય અને ઐતિહાસિક દીવાલ વિષે આટલું જાણો.

learn-all-about-this-mysterious-and-historic-wall-of-rajasthan
learn-all-about-this-mysterious-and-historic-wall-of-rajasthan

કુંભલગઢ 15 મી સદીમાં બાંધવામાં આવ્યું હતું અને કુંભા અને તેના સિસોદીયા રાજપૂત વંશજો દ્વારા શાસન હતું. કુંભલગઢ કિલ્લો, પશ્ચિમ ભારતમાં રાજસ્થાન રાજ્યનાજિલ્લામાં એક જાણીતો મેવાડ ગઢ છે. ઉદયપુરથી 82 કિમી દૂર છે.

મુખ્યત્વે આક્રમણ ના ભય કિસ્સામાં મેવાડ શાસકો આશ્રય માટે તેને ઉપયોગ આ હેતુ માટે બનાવવામાં આવીહતી. ચિતૌર ઘેરા દરમિયાન, મેવાડ ના બાળક પ્રિન્સ અહીં રાખવામાં આવી હતી.બાદમાં ઉદય સિંહાસન સફળ રહ્યા હતા. તેમણે જે એક ઉદયપુર શહેર સ્થાપના કરી હતી.

36 કિલોમીટર સુધી લંબાવવામાં આવેલી આ દિવલ વિશ્વમાં સૌથી લાંબી અને બીજા ક્રમ ની દીવાલ છે. ફોર્ટ દિવાલ વિસ્તરણ 19 મી સદી સુધી ચાલુ રાખ્યું. એવું માનવામાં આવે છે કે ફોર્ટ કામ માનવ એક સૈનિક દ્વારાસ્વૈચ્છિક બલિદાન પછી શરૂ કર્યું હતું. ત્યાં કિલ્લો, 300 પ્રાચીન જૈન અને બાકીના હિન્દૂ અંદર 360 પર મંદિરો છે. આ કિલ્લો અભેદ્ય છે,