ગોધરા-પોરબંદરમાં નવી મેડિકલ કોલેજને સત્તાવાર મંજૂરી

રાજ્યમાં મેડિકલ કોલેજોની કુલ બેઠક 5700થી વધીને 5900 થશે: નેશનલ મેડિકલ કમિશન દ્વારા લેટર ઓફ ઇન્ટેન્ટ અપાયા

અબતક, ગાંધીનગર

ગોધરા અને પોરબંદરમાં નવી મેડિકલ કોલેજની સત્તાવર રીતે મંજૂરી મળી ગઇ છે. શૈક્ષણિક વર્ષ-2022-23થી નવી મેડિકલ કોલેજની સ્થાપના માટે નેશનલ મેડિકલ કમિશનને અરજી કરવામાં આવી હતી. જે અન્વયે નેશનલ મેડિકલ કમિશન દ્વારા 29મી જુલાઇએ બંને કોલેજ ખાતે વર્ચ્યૂઅલ ઇન્સ્પેક્શન સહિત તબક્કાવાર ઇન્સ્પેક્શન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. આ વર્ચ્યુઅલ ઇન્સ્પેક્શનના પગલે ખૂબ જ ટૂંકાગાળામાં મેડિકલ કમિશનર દ્વારા ગોધરા અને પોરબંદર ખાતે મેડિકલ કોલેજની સ્થાપના માટે લેટર ઓફ ઇન્ટેન્ટ આપવામાં આવ્યા છે.

પ્રવક્તા મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ જણાવ્યું હતું કે લેટર ઓફ ઇન્ટેન્ટની પરમિશન મળશે એટલે શૈક્ષણિક વર્ષ-2022-23માં આ બંને કોલેજ ખાતે 100-100 વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ આપી શકાશે.

રાજ્યમાં હાલ ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ અને ખાનગી એમ કુલ 31 કોલેજો મળીને કુલ 5700 સીટ છે. ગોધરા અને પોરબંદરમાં મેડિકલ કોલેજ શરૂ થશે પછી રાજ્યની 33 મેડિકલ કોલેજમાં બેઠકોની કુલ સંખ્યા 5900 થશે. બંને મેડિકલ કોલેજોને નેશનલ મેડિકલ કાઉન્સીલની પરવાનગી મળી છે તે કુલ રૂ.660 કરોડના ખર્ચે કાર્યરત થશે. આ રકમમાં કેન્દ્ર સરકારનો 60 ટકા અને રાજ્ય સરકારનો 40 ટકા હિસ્સો છે.

રાજપીપળા, મોરબી અને નવસારીમાં પણ ટૂંક સમયમાં મેડિકલ કોલેજો મંજૂર થશે

રાજ્ય સરકારે રાજપીપળા, મોરબી અને નવસારી એમ ત્રણ નવી મેડિકલ કોલેજ માટે મોકલેલી દરખાસ્ત અંગે પણ નજીકના ભવિષ્યમાં જ નેશનલ મેડિકલ કાઉન્સીલ તરફથી મંજૂરી મળવાની સંપૂર્ણ સંભાવનાઓ છે. નવી મેડિકલ કોલેજોમાં લેબોરેટરી, લાયબ્રેરી, હોસ્ટેલ, ટ્યુટર અને પેરા મેડિકલ સ્ટાફની સગવડતા મળશે. આગામી દિવસોમાં પાંચ નવી મેડિકલ કોલેજો શરૂ થવાથી ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓને તબીબી અભ્યાસ માટે મોંઘી ફી ભરીને રાજ્ય બહાર ગયા વિના ઘર આંગણે જ તબીબી શિક્ષણની સુવિધા મળી રહેશે.