ઉમેશ શેઠ – યુ ટર્ન ઓપ્ટિકલ : રંગીલા રાજકોટિયનની કહાની અબતકને સંગ…