સંત નમ્રમુનિ મહારાજ સાહેબના આશિર્વાદથી સેવારત અર્હમ યુવા સેવા ગ્રુપ એનિમલ હેલ્પલાઇન લમ્પી વાયરસગ્રસ્ત પશુઓની નિ:શુલ્ક સારવાર કરશે

અત્યાર સુધીમાં 2900 ગાય, ભેંસને અર્હમ યુવા સેવા ગ્રુપ અને એનિમલ હેલ્પલાઈન દ્વારા નિ:શુલ્ક રસી અપાઈ 

ગૌ ધન, ભેંસમાં લમ્પી સ્કીનનો રોગ શરૂ થયો છે. સારવાર કરવાથી આ રોગને કાબૂમાં લઈ શકાય છે. આ રોગથી કોઈપણ વ્યકિતને ડરવાની જરૂરી નથી કારણ કે આ રોગ માત્ર પશુઓમાં જ જોવા મળે છે. લમ્પી સ્કીન ડીસીઝ એ એક ગંભીર રોગ થઈ શકે (જો પુરતી સારવાર ન મળે તો) તે પ્રકારનો વાયરલ રોગ છે. જે ગાય અને ભેંસમાં વધુ જોવા મળે છે. આ રોગનો ફેલાવો ખાસ કરીને પ્રત્યેક્ષ કે પરોક્ષ રીતે જે પશુને આ રોગ થયો છે તે બીજા પશુઓના સંપર્કમાં આવવાથી ફેલાય છે ખાસ કરીને જંતુઓ અને મચ્છરથી વધુ  ફેલાવો થાય છે.

અર્હમ યુવા સેવા ગ્રુપ અને શ્રી કરૂણા ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ એનીમલ હેલ્પલાઈન ,રાજકોટ (મો.98980 19059 / મો. 9898499954) પર સંપર્ક કરવાથી રાજકોટમાં નિ:શુલ્ક તબીબી સારવાર મળશે. અથવા ગુજરાત સરકારની કરૂણા એમ્બ્યુલન્સ નાં ટ્રોલ ફી નં. 1962 પર સંપર્ક કરી શકાશે. અથવા નજીકના સરકારી પશુ દવાખાનાનો સંપર્ક કરીને આ પ્રકારના રોગની આપની આસપાસ રસ્તે-રઝડતા પશુઓની સારવાર કરાવવી. અત્યાર સુધીમાં એનિમલ હેલ્પલાઈન દ્વારા શેની એનિમલ હેલ્પલાઈન, શ્રીજી ગૌશાળા , સદભાવના બળદ આશ્રમ , કામધેનુ ગૌશાળા , વિશ્વનીડમ ગુરુકુલમ્ – ઈશ્વરીયા , વિજયાવંત ગૌ શાળા , કામધેનુ ગૌશાળા – કોઠારીયા , મામાપીર ગૌશાળા  કોઠારીયા , બટુક મહારાજ ગૌશાળા , ગાયત્રી આશ્રમ રતનપર , રામચરિત ગૌશાળા રતનપર , ચંદ્ર મોલેશ્વર ગૌશાળા , ઓમ શાંતિ ગૌશાળા , નંદિની ગૌશાળા , સુરભિ સંપદા ગૌ શાળા , ડેમેશ્વર મહાદેવ ગૌ શાળા – આજી ડેમ , ચૈતન્ય હનુમાન મંદિર ગૌ શાળા , શ્રી નંદિની ગૌ શાળા – રતનપર , સુખસાગર ગૌ શાળા – ભગવતીપરા, પુનિત ગૌ શાળા -રામનાથપરા, નિલેશ્વર ગૌ શાળા – શાપર , ગોવર્ધન ગૌ શાળા- ન્યારી ડેમ , શ્રી કૃષ્ણમ સેવા ધામ ગૌશાળા – ભાવનગર રોડ , રાધે રાધે ગૌ શાળા , સૂર્યનારાયણ ગૌ શાળા , મલીનબાપુની ગૌ શાળા, વિશ્વેશ્વર મહાદેવ મંદિર ગૌ શાળા – મવડી રોડ , માં ગૌરી ગૌશાળા જેવી 23 ગૌ શાળાઓમાં ગાય અને ભેંસને 2900થી વધુ લમ્પી રોગની નિ:શુલ્ક રસી મુકાવવામાં આવી છે. અર્હમ યુવા સેવા ગ્રુપ અનેકરુણા ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ – એનિમલ હેલ્પલાઇન, રાજકોટ ના આ ભગીરથ કાર્યમાં રાષ્ટ્ર સંત પરમ ગુરુદેવ નમ્રમુનિ મહારાજ સાહેબનાં સતત આશીર્વાદ મળી રહ્યા છે.