મોર પીછ સાથે શ્રી કૃષ્ણનો સંબધ

આજે જન્માષ્ટમી અથવા ગોકુલસ્તમી છે – જે દિવસે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનો જન્મ થયો હતો. હિન્દુ દેવતાને વિશ્વભરના એ દિવસ છે કે બાલ કૃષ્ણની પૂજા કરવામાં આવે છે અથવા કૃષ્ણ તેના શિશુ સ્વરૂપમાં પૂજા કરવામાં આવે છે.

જ્યારે ભગવાન ઘણા આભૂષણો પહેરે છે, ત્યારે તેની નિરંતર સહાયક તેના વાળમાં મોરનો પીછા છે. શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ મોરનો પીંછા કેમ પહેરે છે? શું પીછાના કેટલાક અર્થ અથવા મહત્વ છે? અને માત્ર મોરના પીછા શા માટે? અન્ય કોઈ પીછા અથવા કોઈ આભૂષણ કેમ નથી? ભગવાન કૃષ્ણ મોરનો પીંછો પહેરે છે તેના કારણની આસપાસ ઘણી વાર્તાઓ છે. ચાલો તેમાંના કેટલાક પર એક નજર નાખો:

  1. શુદ્ધતાનું પ્રતીક

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની મુખ્યત્વે પત્નીઓ હતી જે અષ્ટભાર્ય તરીકે ઓળખાતી હતી અને તેમની સાથે ૧,000,૦૦૦  પત્નીઓ હતી, તેઓ કોઈ વૈવાહિક સંબંધો ધરાવતા નહોતા. ઉપરાંત, કૃષ્ણ અસ્કલિતા બ્રહ્મચર્ય તરીકે ઓળખાય છે, જે લગ્ન કરેલા હોવા છતાં તેમનો ઉદ્દેશ્ય ક્યારેય કોઈ વિષયાસક્ત સુખ અને વિશ્વની શ્રેષ્ઠતા ન હોવાના કારણે સનાતન બ્રહ્મચાર્ય છે. આમ, કૃષ્ણને સંપૂર્ણ શુદ્ધ અને કોઈપણ વિષયાસક્ત ઇચ્છાથી મુક્ત માનવામાં આવે છે. ભારતમાં મોર શુદ્ધતાનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. આમ, કૃષ્ણ મોર જેવા શુદ્ધ છે અને તે જ પીછા એ સૂચવે છે.

  1. પ્રકૃતિનો રંગ

મોરના પીછામાં પ્રકૃતિના બધા સાત રંગો હોવાનું કહેવામાં આવે છે અને તે દિવસમાં વાદળી અને રાત્રે કાળો દેખાય છે. ઈથર, જે આપણા બધાને આવરી લે છે તે પણ દિવસના સમયે વાદળી અને રાત્રે કાળો દેખાય છે. ભગવાન કૃષ્ણ, જેને ડાર્ક સ્કિન્સ પણ કહેવામાં આવે છે, તે આ બંને રંગો દ્વારા રજૂ થાય છે. આમ, કૃષ્ણ મોરપીછ ને પોતાના મુકટ પર પહેરે છે જે મનુષ્ય દ્વારા બનાવવામાં આવેલા રંગોની સંપૂર્ણ શ્રેણીને પ્રતીક કરે છે અને તે આપણા મનના  દરેકને સર્વશક્તિમાનનો એક ભાગ છે. ભગવાન તરીકે, તે નિરાકાર છે, પરંતુ પ્રાણીઓ માટે છે, તે દિવસે બ્લુ અને રાત્રે કાળો દેખાય છે, તેને મોરના પીછાની જેમ બનાવે છે.

  1. તેમનો નૃત્ય માટેનો પ્રેમ

એક વાર્તા છે જે કહે છે કે એકવાર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ જંગલમાં ફ્લુ વગાડવાનું નક્કી કર્યું. તેનું સંગીત એટલું મધુર હતું કે મોર મોહિત થઈ ગયા અને તેની સાથે નાચવા લાગ્યા. જંગલના બધા પ્રાણીઓ સંપૂર્ણપણે જોડણીવાળા હતા. મોર થાક્યા ત્યાં સુધી નાચ્યા પણ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ દિવસો સુધી નાચતા રહ્યા. અંતે, જ્યારે તેણે નાચવાનું બંધ કર્યું, તો જોડણી તૂટી ગઈ. પરંતુ મોર ખુશહાલી અને કૃત થી ભરેલા હતા કે મોરનો રાજા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પાસે ગયો અને કૃતતા રૂપે, તેમને તેનો પીછા સ્વીકારવાનું કહ્યું કારણ કે તે તેમનો સૌથી કિંમતી કબજો છે. તેમણે જમીન પર કેટલાક પીંછા ઉતાર્યા અને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ તેમની નમ્ર તક સ્વીકારી. ત્યારથી, ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ હંમેશા તેમના વાળમાં મોરનો પીંછો પહેરે છે.