મકરસંક્રાંતિ પર્વ ઉજવવામાં સાવચેતી રાખવા જેવી બાબત

આટલુ કરો

  • પ્રાથમિક સારવારની કીટ તૈયાર રાખો
  • માણસો, પશુઓ અને વાહનોથી સાવચેત રહો
  • પતંગ ચગાવવાના ધાબાની ઉંચાઇ પુરતી છે કે કેમ તેની ખાત્રી કરો
  • માથા ઉપરથી પસાર થતા વીજળીના તારથી દુર રહો
  • ધાબાની અગાશી કરતાં ખુલ્લા મેદાનમાં પતંગ ચગાવવાનું પસંદ કરો
  • પતંગ ચગાવતાં બાળકોના વાલીઓ તેમની દેખરેખ રાખે
  • ત્રણ “સ” યાદ રાખો… સમજદારી, સદભાવ અને સાવચેતી
  • સવારે ૬ થી ૮ અને સાંજે ૫ થી ૭ ના ગાળામાં પક્ષીઓ ગગનમાં વધુ પ્રમાણમાં વિહરતા હોવાથી આ સમયે પતંગ ચગાવવાનું ટાળો. પક્ષીઓનું જીવન બચાવીએ

આટલુ ન કરો

·સીન્થેટીક વસ્તુઓ અને પ્લાસ્ટીકના ઉપયોગથી બનાવેલી તીક્ષ્ણ દોરી કે જે ચાઇનીઝ દોરી તરીકે ઓળખાય છે તેનો ઉપયોગ પતંગ ચગાવવામાં ન કરો. આ દોરીથી પક્ષીઓ ધાયલ થાય છે. લોકોને તેના ધા ની અસર તહેવારની ઉજવણી બાદ પણ લાંબા સમય સુધી રહે છે.

·વીજળીના તારમાં ફસાયેલા અને સબ સ્ટેશનમાં પડેલા પતંગને પાછો મેળવવાની લાલચમાં ન પડશો

·લુઝ કપડા ન પહેરવા, માથે ટોપી પહેરવી

·મકાનોના ગીચ વિસ્તારોમાં પતંગ ચગાવવા નહી

·ઢાળવાળી મકાનની છત હોય તેવા મકાન ઉપરથી પતંગ ન ચગાવવો, પતંગ કપાય જાય તો આવા મકાન ઉપરની છત ઉપરથી પતંગ લેવા દોડવું નહી

·થાંભલામા કે મકાનમાં ફસાયેલા પતંગને પાછો મેળવવા પથ્થર ન ફેકવો

 .આપાતકાલિન સંપર્ક માટે ૧૦૮ નંબર ડાયલ કરવો