Browsing: broadband plans

માત્ર રૂ.198ના માસીક રેટથી દસ એમબીપીએસ અનલીમીટેડ હોમ બ્રોડબેન્ડ-લેન્ડલાઈન કોલ્સનો ઉપહારથી ગ્રાહકોને ફાયદા હી ફાયદા જિયોએ એક નવા હોમ બ્રોડબેન્ડ “બેક-અપ પ્લાન”ની જાહેરાત કરી છે. આ…