Browsing: Dream Folks

ડ્રીમફોલ્ક્સ સર્વિસીસ લિમિટેડ (કંપની)નો આઇપીઓ (ઓફર) કાલે  ખૂલનાર છે. ઓફરની પ્રાઇસ બેન્ડ ઇક્વિટી શેરદીઠ   308થી  3ર6 નક્કી થઈ છે. બિડ્સ લઘુતમ 46 ઇક્વિટી શેર માટે થઈ…