Browsing: Father to death

ગુમ થયેલાને કેટલા વર્ષે મૃતજાહેર કરાય?? સાત વર્ષ સુધી ગુમ થયેલાની ભાળ ન મળે ત્યારે મૃત જાહેર કરવાની જોગવાઈ: ડેથ સર્ટીફીકેટ માટે સમય અવધીની પાબંધી ન…