Browsing: world weather

પૃ્થ્વીના વાતાવરણનો અભ્યાસ હજારો વર્ષોથી વૈજ્ઞાનિકો કરી રહ્યા છે, ત્યારે 19મી સદી સુધી તેની  નોંધપાત્ર પ્રગતિ થઈ ન હતી: 20મી સદીમાં કોમ્પ્યુટર આવ્યા અને હવામાન શાસ્ત્રની…