છ કલાક સ્કેટિંગ કરી જૂનાગઢના બાળકોએ નોંધાવ્યો અનોખો રેકોર્ડ !!

અનોખી સિધ્ધિ મેળવનાર આ ૧૨ બાળકોનું ગુજરાત બુક ઓફ રેકોર્ડમાં નામ નોંધાયુ

જૂનાગઢમાં સતત ૬ કલાક સુધી પાણી પણ પીધા વગર ૫ થી ૧૧ વર્ષના બાળકોએ સ્કેટીંગ સ્પર્ધામાં ઉત્સાહભેર સ્કેટીંગ કરી ગુજરાત બુક ઓફ રેકોર્ડમાં નામ દર્જ કરીીજૂનાગઢના ગૌરવ અપાવ્યું હતું.   જૂનાગઢમાં રવિવારે ચોબારી રોડ સ્થિત શ્રીનાથજી પાર્કમાં સ્કેટીંગની સ્પર્ધા યોજાઇ હતી. આ સ્પર્ધામાં ૫ થી ૧૧ વર્ષની આયું ધરાવતા બાળકો ઠુંબર રાધેય, રાજા નવ્યા, વાજા હેત્વી, વસાણી ધ્યેય, ચૌહાણ કુંજ, કોરડીયા પરી, ફળદુ દેવ, લોઢિયા હર્ષ, ગોહિલ કેવલ્ય, હરિયાણાવાલા અમ્માર, ધાનાણી માનસી અને પટેલ કુશલ એ સવારના ૫:૦૦ વાગ્યાથી ૧૧:૩૦ વાગ્યાા સુધી સતત ૬ કલાક  પાણી પણ પીધા વગર ભાગ લીધો હતો. સતત ૬ કલાક સુધી પાણી પણ પીધા વગર ૫ થી ૧૧ વર્ષના બાળકોએ સ્કેટીંગ સ્પર્ધામાં ઉત્સાહભેર સ્કેટીંગ કરતા જૂનાગઢના  આ ૧૨ બાળકોનો રેકોર્ડ ગુજરાત બુક ઓફ રેકોર્ડમાં નામ દર્જ થયો હતો. આ બાળકોને શિવ સ્કેટીંગ ક્લાસીસના કોચ કિર્તિબેન ધાનાણી દ્વારા તાલીમ અપાઈ હતી.