આ રીતે જાણી શકાય છે કેન્સર છે કે નહીં

કેન્સર એટલે  શરીરના કોશિકા અથવા કોશિકાના શમૂહની આ સામન્ય અને અવ્યસ્થિત રીતે વૃધ્ધિ થવી.જે એક ગાંઠ અથવા ટ્યુમરનું સ્વરૂપ લઈ લે છે.

 કેન્સર લક્ષણો

ચામડી પર નવું સ્થાન, જે તેના આકાર અને રંગને બદલી છે, તેને ત્વચાને કેન્સર થવાની શક્યતા છે.

જો તમે નર્વસ અને ઉધરસ હોય અને ધૂમ્રપાન કરતાં હોય તો તે ફેફસાના કેન્સરનું લક્ષણો હોઈ શકે છે.

પેલ્વિક પ્રદેશમાં પીડા ધરાવતા સ્ત્રીઓમાં સતત સોજો અંડાશયનું કેન્સર સૂચવે છે.

જો પુરુષોને પીચ દરમિયાન દુખાવો હોય, તો તે પ્રોસ્ટેટ કેન્સરનો સંકેત હોઈ શકે છે.

જો તમારા શરીરમાં સોજો આવેલો લસિકા ગાંઠો કરે છે, તો તે લ્યુકેમિયા (લોહીના કેન્સર) નું ચિહ્ન હોઈ શકે છે.

લાંબા સમય સુધી લોહી વાળું મણ કોલોન કેન્સરની આગાહી કરી શકે છે.

મોંમાં લાંબા સમય સુધી ખરાબ વાસ અને કૈકર  ધાવ મોઢાના કેન્સરના લક્ષણો છે