આજે વિશ્વ  કોમ્પ્યૂટર સાક્ષરતા દિવસ: કોમ્પ્યૂટરથી ઝડપ વધી, સર્જનાત્મકતા ઘટી અને અંતર પણ ઘટ્યું

કોમ્પ્યૂટર આંખના પલકારામાં માહિતી પ્રક્રિયાને બનાવે છે સરળ

વિશ્વ  કમ્પ્યૂટર જાણકારી દિવસની ઉજવણીની શરૂઆત જે લોકો સુધી હજુ સુધી કમ્પ્યૂટર કે ટેક્નોલોજીની માહિતી પહોંચી નથી તે લોકોને કમ્પ્યૂટર કે ટેક્નોલોજી વિશે માહિતગાર કરવાનો છે. સોશિયલ મીડિયા અને મીડિયા ચેનલ પર કમ્પ્યૂટરનું વિજ્ઞાપન કરીને તેની જરૂરિયાત ધરાવતા લોકો સુધી માહિતી પહોંચાડવી એ કમ્પ્યૂટર વિશે લોકોમાં જાગૃતિ ફેલાવવાનું સૌથી સરળ માધ્યમ છે. વર્ષ 2001માં વિશ્વ કમ્પ્યૂટર સાક્ષરતા દિવસની માન્યતા ભારતીય પીસી સંસ્થા એનઆઈઆઇટી દ્વારા બહાર પાડવામાં આવી હતી.

વિશ્વ કમ્પ્યૂટર સાક્ષરતા દિવસ એ એનઆઈઆઇટીના વીસમા સ્મરણ પ્રસંગને સૂચવે છે. વિશ્વમાં ડિજિટલ વિભાજન ઘટાડવા માટે અને કમ્પ્યૂટર અને ટેક્નોલોજી વિશે ડિજીટલ સાક્ષરતા વધારવા માટે દર વર્ષે 2 ડિસેમ્બરે વિશ્વ કમ્પ્યૂટર સાક્ષરતા દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. બ્રિટીશ ગણિતશાસ્ત્રી અને મિકેનિકલ એન્જિનિયર અને જેમના વિચારોથી કમ્પ્યૂટરની શોધ કરવામાં મદદ મળી હતી તેવા ચાલ્ર્સ બેબેજે વિશ્વનું પહેલું કમ્પ્યૂટર બનાવ્યું હતું.જાણો. કમ્પ્યૂટરનું મહત્ત્વ આજના સમયમાં પોતાના મહત્વપૂર્ણ યોગદાન માટે કમ્પ્યૂટર લોકોના જીવનમાં ખુબ જ મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. સમયાંતરે કમ્પ્યૂટરની ઉભરતી ટેક્નોલોજીમાં ઉત્ક્રાંતિ કરવામાં આવી છે. આ ઉત્ક્રાંતિમાં એનાલિટિકલમાંથી ડિજિટલ તરફનો તેનો વિકાસ એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઉત્ક્રાંતિ છે.

આજના સમયમાં કમ્પ્યૂટર ખૂબ જ ઝડપથી અને સરળતાથી સુલભ બન્યા છે અને આંખના પલકારામાં માહિતીની પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવા માટે સશક્ત બન્યા છે. માનવીના જીવનમાં કમ્પ્યૂટર સૌથી વિશ્વસનીય મશીન છે અને માટે તેના ફાયદા મેળવવા માટે તેનો ઉપયોગ કરી શકે અને અદ્યતન ટેક્નોલોજીથી પોતાના જીવનને સુવિધાયુક્ત બનાવી શકે તે માટે વિશ્વમાં તેના વિશે જાગૃતિ ફેલાવવી જરૂરી છે. એક તરફ એમ કહેવામાં આવી રહ્યુ છે કે, વિદ્યાર્થીઓમાં કમ્પ્યૂટરની સાક્ષરતા વધી રહી છે પરંતુ તેમ છતા કોમપ્યુટરની સાક્ષરતા વિશેની અનેક વ્યાખ્યાઓ ઉપલબ્ધ છે. કમ્પ્યૂટર સાક્ષરતા એટલે કમ્પ્યૂટર પ્રોગ્રામ્સનો અને કમ્પ્યૂટર સાથે જોડાયેલી એપ્લિકેશન્સનો સારી રીતે ઉપયોગ કરવાની સમજ હોય છે.