સૌથી વધુ પગાર વાળી નોકારી જોઈએ છે??? તો આટલું કરો

ચોકી જાવ તેવી નોકરી

કેટલીક નોકરીઓના પગાર વિશે જાણીને તમને પણ આંચકો લાગશે કારણ કે આ દુનિયાની સૌથી વધુ પગારવાળી નોકરીઓ છે.

બિઝનેસ એનાલીસ્ટ

વ્યાપાર વિશ્લેષક એ વિશ્વમાં સૌથી વધુ પગારવાળી નોકરી છે. તેનો પગાર 6 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થઈ શકે છે અને દર મહિને 25 લાખ રૂપિયા સુધી બદલાઈ શકે છે.

લૉ પ્રોફેશનલ્સ

વિશ્વભરના કાયદા વ્યવસાયિકો તેમના અનુભવના આધારે રૂ. 6 લાખથી રૂ. 20 લાખ સુધીનો પગાર મેળવી શકે છે.

આઇ.ટી. એન્જિનિયર્સ

ટેક્નોલોજીના આ યુગમાં આઈટી અને સોફ્ટવેર એન્જિનિયર્સ દર મહિને 2 લાખથી લઈને 20 લાખ રૂપિયા સુધીની કમાણી કરી શકે છે.

ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ

સમગ્ર વિશ્વમાં ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટનો પગાર રૂ. 5 લાખથી રૂ. 24 લાખની વચ્ચે હોઇ શકે છે.

ડિજિટલ માર્કેટિંગ

ડિજિટલ માર્કેટિંગ પણ સારો પગાર ધરાવતું ક્ષેત્ર છે. ડિજિટલ માર્કેટિંગ પ્રોફેશનલ્સને દર મહિને 25 લાખ રૂપિયાનો પગાર મળી શકે છે.

ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્કર

ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્કરનો પગાર રૂ. 4 લાખથી રૂ. 20 લાખ સુધી બદલાઈ શકે છે.

મેનેજમેન્ટ પ્રોફેશનલ

મેનેજમેન્ટ પ્રોફેશનલ્સનો પ્રારંભિક પગાર વધી રહેલા અનુભવ સાથે રૂ. 3 લાખથી રૂ. 50 લાખ સુધીનો હોઈ શકે છે.

એવિએશન સેક્ટર

ઉડ્ડયન ક્ષેત્રની નોકરીઓ પણ સારો પગાર આપે છે. આ સેક્ટરમાં કામ કરીને તમે 4 લાખથી 10 લાખ રૂપિયાની કમાણી કરી શકો છો.