સાપ્તાહિક રાશિ ભવિષ્ય : આ રાશિના જાતકો માટે આગામી સપ્તાહ નીવડશે આંશિક લાભદાય

મેષ

સોના-ચાંદીનાં વ્યાપારી સમેત ઈમીટેશન તથા રીય સાપ્તાહિક રાશિ ભવિષ્ય : આ રાશિના જાતકો માટે આગામી સપ્તાહ નીવડશે આંશિક લાભદાય લ જેમ  જવેલરી એકમનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ હળવું લાભદાયક નીવડશે. જાહેર ક્ષેત્રની વ્યક્તિઓ માટે આ સપ્તાહ સાવ સામાન્ય જણાશે. તમામ કદનાં ઔદ્યોગિક એકમનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ પણ હળવું લાભકારી જણાશે. જથ્થાબંધ વ્યાપારી એકમનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ વ્યસ્ત એવમ સાનુકૂળ  રહેશે. છુટક વ્યાપારી એકમનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ  આંશિક લાભદાયી નીવડશે. ખાનગી ક્ષેત્રનાં કર્મચારીઓ તેમજ સરકારી કર્મચારીઓ માટે આ સપ્તાહ પણ લાભદાયક નીવડશે. વિદ્યાર્થીઓ, નિવૃતો તથા ગૃહિણીઓ માટે આ સપ્તાહ પણ લાભદાયક નીવડશે.  3 ત્થા 7 ઓકટો. પ્રતિકૂળ જણાશે.

વૃષભ

નવાં ઔદ્યોગિક એકમનાં પ્રારંભ માટે આ સપ્તાહ યોગ્ય એવમ સાનુકૂળ રહેશે. ઓર્ગેનિક કેમિકલ્સ, કૃષિ વિષયક ઉત્પાદ તથા તેને સંબંધિત વસ્તુઓનાં વ્યાપારી એકમોનાં જાતકો માટે લાભદાયક સપ્તાહ. લીગલ શેરબજારનાં જાતકો માટે હળવું લાભકારી સપ્તાહ. અન્ય, ઔદ્યોગિક એકમનાં જાતકો માટે આ લાભદાયી સપ્તાહ. મોટા વ્યાપાર-વાણિજ્યક એકમનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ પણ સાનુકૂળ. છૂટક તથા ફેરી કરતા વ્યાપારી જાતકો માટે વ્યસ્ત એવમ ભાગદોડ વાળું સપ્તાહ.  સરકારી કર્મચારીઓ એવમ ખાનગી ક્ષેત્રનાં કર્મચારી માટે લાભદાયક સપ્તાહ. મહિલા કર્મીઓ, ગૃહિણીઓ, તથા નિવૃતો માટે સાનુકૂળ સપ્તાહ.4 ત્થા 7 ઓક્ટો. સાધારણ રહેશે.

મિથુન

હોટેલ, રીસોર્ટ,રેસ્તોરાંનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ  સામાન્ય નિવડશે. સરકારી કે દસ્તાવેજી કામકાજમાં વિલંબ થવાના સંયોગો. અવૈધ વહીવટ,વ્યવહાર કરતા ભાવકો  માટે પ્રતિકૂળ સપ્તાહ. અન્ય, ઔધોગિક એકમનાં  જાતકો માટે આ સપ્તાહ  હળવું લાભદાયક  નીવડશે.  વ્યાપાર–વાણિજયનાં તમામ પ્રકારના એકમોનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ સાનુકૂળ એવમ વ્યસ્ત રહેશે. ખાનગી ક્ષેત્રનાં કર્મચારીઓ માટે વ્યસ્ત તથા સાનુકૂળ સપ્તાહ. સરકારી ક્ષેત્રનાં કર્મચારીઓ માટે આ સપ્તાહ પણ હળવું ફાયદાકારક નીવડશે. વિદ્યાર્થીઓ, નિવૃતો, મહિલા કર્મીઓ, ગૃહિણીઓ માટે આ સપ્તાહ પણ લાભકારી. 3 તથા 7 ઓક્ટો.મધ્યમ જણાશે.

કર્ક

પ્રવાહી ખાદ્ય ઉત્પાદન તથા વેચાણ એકમનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ હળવું લાભદાયી તથા વ્યસ્ત નિવડશે. કલા, સેવા–વ્યવસાય તથા સર્વિસ બિઝનેસનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ પણ લાભદાયક નીવડશે.  આ સિવાયના તમામ કદનાં ઔદ્યોગિક એકમનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ પણ અતિ વ્યસ્ત એવમ સાનુકૂળ નીવડશે. જથ્થાબંધ એવમ મોટા તમામ વ્યાપારી એકમનાં જાતકો માટે સાનુકૂળ સપ્તાહ. છૂટક તથા નાનાં વ્યાપારી માટે આ સપ્તાહ લાભકારક જણાશે. ખાનગી ક્ષેત્રનાં તમામ કર્મચારીઓ તથા સરકારી કર્મચારીઓ માટે આ સપ્તાહ સાનુકૂળ નીવડશે. નિવૃતો,  વિદ્યાર્થીઓ, મહિલા કર્મીઓ, ગૃહિણીઓ માટે હળવું લાભદાયી સપ્તાહ. 8 ઓક્ટો મધ્યમ રહેશે.

સિંહ

અગ્નિ એવમ વિદ્યુત સંબંધિત ઉત્પાદનાં ઔદ્યોગિક એકમ કે વ્યાપારી એકમનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ લાભદાયી નીવડશે. ખાણ -ખનીજ એકમનાં જાતકો તથા અન્ય, ઔદ્યોગિક એકમ એકમનાં જાતકો એવમ જથ્થાબંધ વ્યાપારી એકમનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ સાનુકૂળ નીવડશે.  છૂટક તથા ફેરી કરતા વ્યાપારી માટે આ સપ્તાહ બહુ લાભદાયી રહેશે. સરકારી કર્મચારીઓ માટે આ સપ્તાહ  વ્યસ્ત એવમ સાનુકૂળ નીવડશે. ખાનગી ક્ષેત્રનાં કર્મચારીઓ માટે આ સપ્તાહ અર્ધ લાભકારી ત્થા વ્યસ્ત  જણાશે.   વિજ્ઞાન શાખાનાં વિદ્યાર્થીઓ, નિવૃતો તથા ગૃહિણીઓ, મહિલા કર્મીઓ માટે બહુ સાનુકૂળ સપ્તાહ. 6 ઓકટો. મધ્યમ જણાશે.

કન્યા

ધંધા- વ્યવસાય સંબંધિત  કામકાજ અધૂરા રહી જવાંનાં સંયોગો. ધંધા વ્યવસાયનાં પ્રારંભ માટે લાભકારી સપ્તાહ. સ્મોલ મશીનરીઝ ઉદ્યોગનાં જાતકો માટે  લાભદાયક સપ્તાહ. આ સિવાયના  ઔદ્યોગિક એકમના જાતકો માટે આ સપ્તાહ સાનુકૂળ નીવડશે. વ્યાપાર ક્ષેત્રે મોટા તથા જથ્થાબંધ વ્યાપારનાં તમામ જાતકો માટે આ સપ્તાહ વ્યસ્ત ત્થા  સાનુકૂળ જણાશે. નાનાં, છૂટક તથા ફેરી કરતાં વ્યાપારીઓ માટે આ સપ્તાહ  બહુ જ લાભદાયક નીવડશે. સરકારી કર્મચારીઓ માટે સરેરાશ સપ્તાહ. ખાનગી ક્ષેત્રનાં કર્મચારીઓ માટે લાભદાયી સપ્તાહ. મધ્યમ વર્ગ માટે લાભદાયી સપ્તાહ. છાત્રો, નિવૃતો, ગૃહિણીઓ માટે સાનુકૂળ સપ્તાહ. 3,5 ઓકટો સામાન્ય રહેશે.

તુલા

કેનિંગ અને પેકીંગ ખાદ્ય ઉત્પાદનાં એકમનાં જાતકો તથા કલા, વ્યવસાય તેમજ સર્વિસ બિઝનેસના જાતકો માટે આ સપ્તાહ  ભાગ દોડ વાળું એવમ હળવું પ્રતિકૂળ નીવડશે. કાપડ, રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ ફેશન એસેસરીઝનાં ઔદ્યોગિક–વ્યાપારી એકમનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ પણ  હળવું લાભકારી રહેશે. આ સિવાયનાં, અન્ય, તમામ કદનાં ઔદ્યોગિક એકમનાં જાતકો તેમજ  વ્યાપાર- વાણિજ્ય એકમનાં જાતકો માટે આ  સપ્તાહ સરેરાશ  વ્યસ્ત નીવડશે. સરકારી ક્ષેત્રનાં કર્મચારીઓ તેમજ  ખાનગી ક્ષેત્રનાં કર્મચારીઓ માટે આ સપ્તાહ હળવું લાભદાયક નીવડશે. મહિલાઓ, નિવૃતો, વિદ્યાર્થીઓ માટે લાભદાયી સપ્તાહ. 4, 6 ઓકટોબર પ્રતિકૂળ જણાશે.

વૃશ્ચિક  

ખાનગી શરાફી પેઢી ત્થા નોન બેંકીંગ, ત્થા બેન્કિંગ ફાઇનાન્સ કંપની સાથે સંકળાયેલ તમામ જાતકો  તેમજ ખાનગી  મેનેજમેન્ટ  ફર્મ-એકમનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ અર્ધ મધ્યમ રહેવાનાં સંયોગો. માર્ગદર્શન આપતાં સર્વિસ બિઝનેશનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ પુષ્કળ લાભદાયક નીવડશે. તમામ ઔદ્યોગિક એકમનાં જાતકો તથા વ્યાપાર વાણિજ્યક એકમનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ રાબેતા મુજબ  નીવડશે. સરકારી ક્ષેત્રનાં કર્મચારી માટે લાભદાયક સપ્તાહ. ખાનગી ક્ષેત્રનાં તમામ વર્ગનાં કર્મચારીઓ માટે  આ સપ્તાહ પણ  લાભદાયક નીવડશે.  નિવૃતો, ગૃહિણીઓ, મહિલા કર્મીઓ તથા છાત્રો માટે લાભદાયી સપ્તાહ. 6 ઓકટો પ્રતિકૂળ જણાશે.

ધન

કાપડ, રેડીમેડ ગાર્મેંટ્સ, શુ વેર્સનાં ઉત્પાદક-વિક્રેતા તથા બ્યુટી પાર્લર–સલૂન ચલાવતા જાતકો માટે વિશેષ લાભકારી સપ્તાહ. વિચારકો, લેખકો, સાહિત્યકારો, પ્રોકલેમ સેલીબ્રીટી માટે હળવું લાભદાયી સપ્તાહ. ઔદ્યોગિક એકમનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ પણ લાભદાયી. ગ્રેઈન  ગ્રોસરીઝનાં વ્યાપાર વણિજના એકમનાં જાતકો માટે હળવું લાભદાયક સપ્તાહ.  અન્ય વ્યાપારીઓ તેમજ નાનાં ત્થા છૂટક  વ્યાપારી માટે આ સપ્તાહ પણ લાભદાયક રહેશે. સરકારી ક્ષેત્રનાં કર્મચારીઓ તેમજ ખાનગી ક્ષેત્રના કર્મચારીઓ માટે ભાગદોડ વાળું સપ્તાહ. વિદ્યાર્થીઓ, નિવૃતો,  મહિલા કર્મીઓ, ગૃહિણીઓ  માટે લાભકારી સપ્તાહ.  6 ઓકટો. સરેરાશ રહેશે.

મકર

હેવી મશીનરીઝ એકમનાં જાતકો, મોટા ઔદ્યોગિક એકમનાં જાતકો માટે   હળવું લાભદાયી તથા અતિ વ્યસ્ત સપ્તાહ. શેર બજાર, વાયદા બજાર કે અવૈધ સટ્ટા/જુગાર સાથે જોડાયેલા જાતકો માટે પ્રતિકૂળ સપ્તાહ. આ સિવાયનાં  ઔદ્યોગિક એકમનાં જાતકો માટે આ સાનુકૂળ સપ્તાહ. નાનાં એકમોનાં જાતક માટે આ લાભદાયી સપ્તાહ. વ્યાપાર–વણિજયનાં જાતકો માટે વ્યસ્ત ત્થા સાનુકૂળ સપ્તાહ. નાનાં વ્યાપારી માટે આ લાભકારી સપ્તાહ. સરકારી કર્મચારી માટે આ સપ્તાહ પણ સાનુકૂળ. ખાનગી કર્મચારીઓ માટે લાભકારી સપ્તાહ. વિદ્યાર્થીઓ, મહિલા/મહિલા કર્મીઓ માટે નિરાંતવું સપ્તાહ. 4,6 ઓકટો. મધ્યમ જણાશે. (પન્નોતિનો ઉપાય પરિશ્રમિકોને પૂરતું વળતર આપવું)

કુંભ

જાહેર સંસ્થા, ચેરીટેબલ ટ્ર્સ્ટ, સંસ્થા એવમ  આશ્રમ, કોન્વેન્ટ, શૈક્ષણિક સંસ્થાનાં જાતકો તથા સંત મહંત એવમ સંન્યાસીઓ માટે આ સપ્તાહ પ્રતિકૂળ અથવા સાવ સામાન્ય રહેશે.  જાહેર ટ્રસ્ટ-સંસ્થા સાથે સંકળાયેલ અન્ય જાતકો સાથે કોઈ પણ પ્રકારનાં વાદ વિવાદ સર્જાવાંના સંયોગો, તમામ પ્રકારનાં ઔદ્યોગિક એકમના જાતકો માટે આ સપ્તાહ વ્યસ્ત એવમ સંઘર્ષ વાળું રહેશે. તથા કઠિન પરિશ્રમ વાળા વ્યાપાર-ધંધાનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ અનેક પ્રકારે લાભ વાળું રહેશે.  સરકારી તથા ખાનગી ક્ષેત્રના કર્મચારી માટે ચડાવ ઉતાર વાળું સપ્તાહ. મહિલા કર્મી, ગૃહિણી તથા વિદ્યાર્થી વર્ગ માટે લાભદાયી સપ્તાહ. 3 ઓકટોબર પ્રતિકૂળ રહેશે. (પન્નોતિનો ઉપાય શ્રમદાન.)

મીન

ધાતુ ઉત્પાદ સંબંધિત હ્યુજ ઈંડ્સ્ટ્રીયલ પ્લાંટનાં જાતકો માટે સરેરાશ સપ્તાહ. ઈલેક્ટ્રીકલ્સ રીલેટેડ ઉદ્યોગ ધંધાના એકમનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ  હળવું પ્રતિકૂળ રહેશે. આ સિવાયનાં ઔદ્યોગિક એકમ તથા વ્યાપાર- વાણિજ્ય એકમના જાતકો માટે આ સપ્તાહ પણ લાભદાયી. સરકારી ક્ષેત્રનાં કર્મચારીઓ માટે વ્યસ્ત એવમ ભાગ દોડ વાળું સપ્તાહ. ખાનગી ક્ષેત્રનાં કર્મચારીઓ માટે આ સપ્તાહ પણ લાભકારી. કુટુંબ-પરિજનો, મિત્રવર્તુળ સાથે સુમેળ અકબંધ. વિદ્યાર્થીઓ, નિવૃતો, ગૃહિણીઓ અને મહિલા કર્મીઓ માટે આ સપ્તાહ પણ લાભદાયી. 6 ઓકટોબર સરેરાશ રહેશે.  (પન્નોતિનો ઉપાય દાન + અભ્યંગ સ્નાન)