સાપ્તાહિક રાશિ ભવિષ્ય: આગામી અઠવાડિયું આ રાશિ માટે બની રહેશે લાભકારક

0
304

મેષ

ધાતુ તથા અગ્નિ સંબંધિત ઓદ્યોગિક એકમ કે વ્યાપારી એકમનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહે અનેક પ્રકારે લાભદાયી નીવડશે. ખાણ -ખનીજ એકમનાં જાતકો તથા હેવી મશીનરી સંબંધિત ઓદ્યોગિક એકમનાં જાતકો તથા વ્યાપારી એકમનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ સરેરાશ રહેશે. અન્ય ઔદ્યોગિક એકમનાં જાતકો તેમજ જથ્થાબંધ વ્યાપારી એકમના જાતકો માટે આ સપ્તાહ સાનુકુળ નીવડશે. છુટક, નાનાં તથા ફેરી કરતાં વ્યાપારી માટે હજુ આ સપ્તાહ પણ હળવુ લાભકારી રહેશે. સરકારી કર્મચારીઓ માટે આ સપ્તાહ વ્યસ્ત એવમ સાનુકુળ નીવડશે. ખાનગી નોકરીયાતો માટે આ સપ્તાહ સાનુકુળ ત્થા વ્યસ્ત જણાશે. વિજ્ઞાન શાખાનાં વિદ્યાર્થીઓ, નિવૃતો તથા ગૃહિણીઓ, મહિલા કર્મીઓ માટે નિરાંતવાળુ એવમ લાભદાયક સપ્તાહ. 6 મે મધ્યમ નીવડશે.

વૃષભ

ધંધા- વ્યવસાય સંબંધિત કામકાજ અધુરા રહી જવાંનાં સંયોગો. નવાં ધંધા વ્યવસાયનાં નવાં આરંભ માટે આ સપ્તાહ લાભકારક નીવડશે. સ્મોલ મશીનરી ઉદ્યોગ, નાના ઉદ્યોગ માટે આ સપ્તાહ ફાયદાકારક નીવડશે. આ સિવાયનાં ઔદ્યોગિક એકમના જાતકો માટે આ સપ્તાહ સાનુકુળ નીવડશે. વ્યાપાર વણિજ ક્ષેત્રે મોટા તથા જથ્થાબંધ વ્યાપારના તમામ જાતકો માટે આ સપ્તાહ વ્યસ્ત ત્થા સાનુકુળ જણાશે. નાનાં, છુટક તથા ફેરી કરતાં વ્યાપારીઓ માટે આ સપ્તાહ ખુબ જ ફાયદાકારક નીવડશે. સરકારી કર્મચારીઓ માટે આ સપ્તાહ ધમાલીયું રહેશે. ખાનગી ક્ષેત્રનાં કર્મચારીઓ માટે આ સપ્તાહ પણ લાભદાયક રહેશે. મધ્યમ વર્ગ માટે લાભદાયી સપ્તાહ. છાત્રો, નિવૃતો તથા ગૃહિણીઓ માટે આ સપ્તાહ સારી રીતે પસાર થશે. 2 તથા 8 મે સાવ સામાન્ય રહેશે.

મિથુન

પ્રવાહી જલીય ખાદ્ય ઉત્પાદ તથા કલા, વ્યવસાય તેમજ સર્વિસ બિઝનેસના જાતકો માટે આ સપ્તાહ ભાગદોડ વાળુ એવમ હળવું પ્રતિકુળ નીવડશે. કાપડ, રેડીમેડ ગાર્મેંટ્સ ફેશન એસેસરીઝનાં ઓદ્યોગિક–વ્યાપારી એકમના જાતકો માટે આ સપ્તાહ પણ હળવું લાભકારી નીવડશે. આ સિવાયનાં, અન્ય, તમામ કદનાં ઔદ્યોગિક એકમનાં જાતકો તેમજ વ્યાપાર- વાણિજય એકમના જાતકો માટે આ સપ્તાહ સરેરાશ નીવડશે. સરકારી ક્ષેત્રનાં કર્મચારીઓ તેમજ ખાનગી ક્ષેત્રના કર્મચારીઓ માટે હજુ, આ સપ્તાહ પણ હળવું ફાયદાકારક જણાશે. ગૃહિણીઓ તથા નિવૃતો, વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સપ્તાહ પણ લાભદાયક. 3 મે તથા 4 મેનાં દિવસો સામાન્ય અથવા પ્રતિકુળ નીવડશે.

કર્ક :

ખાનગી શરાફી પેઢી ત્થા નોન બેંકીંગ, ત્થા બેંકીગ ફાયનાંસ કંપની સાથે સંકળાયેલ તમામ જાતકો તેમજ ખાનગી મેનેજમેંટ ફર્મ-એકમનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ અર્ધ મધ્યમ રહેવાનાં સંયોગો. સલાહ સૂચન માર્ગદર્શન પ્રદાન કરતાં તમામ પ્રકારનાં સર્વિસ બિઝનેશનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ પુષ્કળ લાભદાયક નીવડશે. તમામ કદનાં ઓદ્યોગિક એકમનાં જાતકો ત્થા વ્યાપાર વાણિજ્યક એકમનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ રાબેતા મુજબ નીવડશે. સરકારી ક્ષેત્રનાં કર્મચારી માટે લાભદાયક સપ્તાહ. ખાનગી ક્ષેત્રના તમામ વર્ગનાં કર્મચારીઓ માટે આ સપ્તાહ પણ લાભદાયક નીવડશે. નિવૃતો, ગૃહિણીઓ, મહિલા કર્મચારી-કર્મીઓ તથા છાત્રો માટે આ સપ્તાહ લાભદાયક નીવડશે. 8 મે નો સામાન્ય અથવા સાનુકુળ જણાશે.

સિંહ

ધાતુનાં એવમ સોનાચાંદીનાં વ્યાપારી સમેત ઈમીટેશન તથા રીયલ જવેલરીઝ એકમનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ હળવું લાભદાયક નીવડશે. લો એન્ફોર્સમેંટ ડિપાર્ટમેંટનાં ધિકારીઓ માટે આ સપ્તાહ અતિ વ્યસ્ત રહેવાંનાં સંયોગો. જાહેર ક્ષેત્રની વ્યક્તિઓ માટે આ સપ્તાહ સાવ સામાન્ય જણાશે. તમામ કદનાં ઔદ્યોગિક એકમનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ પણ હળવું લાભકારક જણાશે. જથ્થાબંધ વ્યાપારી એકમનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ વ્યસ્ત એવમ સાનુકુળ નીવડશે. છુટક વ્યાપારી એકમનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ આંશિક લાભદાયી નીવડશે. ખાનગી ક્ષેત્રનાં કર્મચારીઓ તેમજ સરકારી કર્મચારીઓ માટે આ સપ્તાહ પણ લાભદાયક નીવડશે. વિદ્યાર્થીઓ, નિવૃતો તથા ગૃહિણીઓ માટે આ સપ્તાહ પણ લાભદાયક નીવડશે. 3 તથા 8 મે સાધારણ અથવા પ્રતિકુળ જણાશે.

કન્યા

આ રાશિ માટે, નવાં ઉદ્યોગ ધંધા વ્યવસાયનાં પ્રારંભ માટે આ સપ્તાહ સામાન્ય રહેશે. ઓર્ગેનિક કેમિકલ્સ, તેમજ કૃષિ વિષયક ઉત્પાદ તથા તેને સંબંધિત વસ્તુઓનાં વ્યાપારી એકમોનાં જાતકો માટે લાભદાયક સપ્તાહ રહેશે. લીગલ શેરબજારનાં જાતકો માટે હળવું લાભદાયક સપ્તાહ. તમામ કદનાં ઔદ્યોગિક એકમનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ પણ લાભદાયક. મોટા વ્યાપાર-વાણિજ્યક એકમનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ પણ સાનુકુળ. છુટક તથા ફેરી કરતાં વ્યાપારી જાતકો માટે આ સપ્તાહ વ્યસ્ત એવમ ભાગદોડ વાળું નીવડશે. સરકારી કર્મચારીઓ એવમ ખાનગી ક્ષેત્રનાં કર્મચારી માટે આ સપ્તાહ પણ હળવું લાભદાયક રહેશે. મહિલા કર્મીઓ, ગૃહિણીઓ, તથા નિવૃતો માટે અનુકુળ સપ્તાહ રહેશે. 4 તથા 6 મે સાધારણ રહેશે.

તુલા

હોટેલ, રેસ્તોરાં, જેવાં એકમનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ સાવ સામાન્ય નીવડશે. સરકારી કે દસ્તાવેજી કામકાજમાં વિલંભ થવાંની સંભાવનાંઓ. અવૈધ વહીવટ, વ્યવહાર કરતાં લોકો માટે આ સપ્તાહ પણ પ્રતિકુળ. તમામ કદનાં ઔધોગિક એકમ વાળા જાતકો માટે આ સપ્તાહ પણ હળવું લાભદાયક તથા દોડધામવાળું નીવડશે. વ્યાપાર–વાણિજયનાં તમામ પ્રકારનાં એકમોનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ સાનુકુળ એવમ વ્યસ્ત નીવડશે. ખાનગી ક્ષેત્રનાં કર્મચારીઓ માટે આ સપ્તાહ વ્યસ્ત તથા સાનુકુળ નીવડશે. સરકારી ક્ષેત્રનાં કર્મચારીઓ માટે આ સપ્તાહ પણ હળવું ફાયદાકારક નીવડશે. વિદ્યાર્થીઓ, નિવૃતો, મહિલા કર્મી-કર્મચારીઓ, ગૃહિણીઓ માટે આ સપ્તાહ લાભદાયક નીવડશે. કેવળ, 4 તથા 6 મેનાં દિવસો મધ્યમ નીવડશે.

વૃશ્ચિક  

પ્રવાહી જલીય ખાદ્ય ઉત્પાદન તથા વેચાણ એકમનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ હળવું લાભદાયી તથા વ્યસ્ત નીવડશે. કલા, સેવા–વ્યવસાય તથા સર્વિસ બિઝનેસનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ પણ લાભદાયક નીવડશે. આ સિવાયનાં તમામ કદનાં ઔદ્યોગિક એકમના જાતકો માટે આ સપ્તાહ પણ અતિ વ્યસ્ત એવમ સાનુકુળ નીવડશે. જથ્થાબંધ એવમ મોટા તમામ વ્યાપારી એકમનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ હળવું રાહત વાળું તેમજ સાનુકુળ નીવડશે. છુટક તથા નાનાં વ્યાપારી જાતકો માટે હજુ, આ સપ્તાહ પણ હળવું લાભકારક જણાશે. ખાનગી ક્ષેત્રનાં તમામ કર્મચારીઓ તથા સરકારી કર્મચારીઓ માટે આ સપ્તાહ સાનુકુળ નીવડશે. નિવૃતો, વિદ્યાર્થીઓ, મહિલા કર્મીઓ, ગૃહિણીઓ માટે આ સપ્તાહ હળવું લાભદાયી નીવડશે. 5 તથા 8 મે મધ્યમ રહેશે.

ધન

મોટા તથા ધાતુ, ધાતુજ ઉત્પાદ સંબંધિત ઈંડ્સ્ટ્રીયલ પ્લાંટનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ સાવ સરેરાશ નીવડશે. ઈલેક્ટ્રીક્લ્સ રીલેટેડ ઉદ્યોગ ધંધાનાં એકમનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ પણ હળવું પ્રતિકુળ રહેશે. આ સિવાયનાં તમામ ઔદ્યોગિક એકમ તથા વ્યાપાર- વાણિજય એકમના જાતકો માટે આ સપ્તાહ પણ લાભદાયક તથા દોડધામ વાળું નીવડશે. સરકારી ક્ષેત્રનાં કર્મચારીઓ માટે આ સપ્તાહ વ્યસ્ત એવમ ભાગદોડ વાળુ રહેશે. ખાનગી ક્ષેત્રના કર્મચારીઓ માટે આ સપ્તાહ પણ હળવું લાભદાયક રહેશે. કુટુંબ -પરિવાર જનો તથા મિત્ર વર્તુળ સાથે સુમેળતા અકબંધ. વિદ્યાર્થીઓ, નિવૃતો, ગૃહિણીઓ અને મહિલા કર્મીઓ માટે આ સપ્તાહ પણ લાભદાયક રહેશે. 7 મેનો દિવસ સાવ મધ્યમ રહેશે. (પન્નોતિથી રાહત મેળવવાં માટે, આહાર ગટરમાં ન જવો જોઈએ)

મકર

જાહેર સંસ્થા, ચેરીટેબલ ટ્ર્સ્ટ, સંસ્થા એવમ આશ્રમ, કોન્વેંટ, શૈક્ષણિક સંસ્થાના જાતકો તથા સંત મહંત એવમ સન્યાસીઓ માટે આ સપ્તાહ પ્રતિકુળ અથવા સાવ સામાન્ય રહેશે. જાહેર ટ્રસ્ટ-સંસ્થા સાથે સંકળાયેલ અન્ય જાતકો સાથે કોઈ પણ પ્રકારનાં વાદ વિવાદ સર્જાવાંના સંયોગો, તમામ પ્રકારના ઔદ્યોગિક એકમના જાતકો માટે આ સપ્તાહ વ્યસ્ત એવમ સંઘર્ષ વાળુ રહેશે. તથા કઠીન પરિશ્રમ વાળા વ્યાપાર-ધંધાનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ અનેક પ્રકારે લાભવાળું નીવડશે. સરકારી તથા ખાનગી ક્ષેત્રના કર્મચારી માટે આ સપ્તાહ ચડાવ ઉતાર વાળુ જણાશે. મહિલા કર્મી, ગૃહિણી તથા વિદ્યાર્થી વર્ગ માટે લાભદાયક સપ્તાહ. 5 તથા 7 મેનાં દિવસો પ્રતિકુળ રહેશે. (પન્નોતિનાં પ્રથમ તબક્કાનાં પ્રથમ છ તથા અંતિમ મહિનો જ સંભાળવું. ઉપાય શ્રમદાન.)

કુંભ

મોટી -હેવી મશીનરીઝ એકમનાં જાતકો, મોટા ઓદ્યોગિક એકમનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ હળવું લાભદાયક તથા અતિ વ્યસ્ત નીવડશે. શેર બજાર, વાયદાબજાર કે અવૈધ સટ્ટા/જુગાર સાથે જોડાયેલ જાતકો માટે આ સપ્તાહ પણ પ્રતિકુળ. આ સિવાયનાં અન્ય ઓદ્યોગિક એકમનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ સાનુકુળ ને સરેરાશ નીવડશે. નાનાં એકમો જાતક માટે આ સપ્તાહ પણ હળવું લાભદાયક. જથ્થાબંધ, મોટા વ્યાપાર–વણિજયનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ વ્યસ્ત ત્થા સાનુકુળ નીવડશે. નાનાં વ્યાપારી માટે આ સપ્તાહ પણ લાભકારક નીવડશે. સરકારી કર્મચારી માટે આ સપ્તાહ વ્યસ્ત તથા સાનુકુળ નીવડશે. ખાનગી ક્ષેત્રનાં કર્મચારીઓ માટે આ સપ્તાહ પણ ફાયદાકારક. વિદ્યાર્થીઓ, મહિલાકર્મીઓ, ગૃહિણીઓ માટે નિરાંતવાળું સપ્તાહ. 5, 7 મે મધ્યમ જણાશે. (પન્નોતિનો ઉપાય શ્રમદાન.)

મીન

કાપડ, રેડીમેડ ગાર્મેંટ્સ, શુ વેર્સનાં ઉત્પાદક તથા વિક્રેતા તથા બ્યુટી પાર્લર–સલૂન ચલાવતાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ વિશેષ લાભકારક નીવડશે. વિચારકો, લેખકો, સાહિત્યકારો, પ્રોક્લેમ સેલીબ્રીટી માટે આ સપ્તાહ સાનુકુળ એવમ વ્યસ્ત રહેશે. તમામ કદનાં ઔદ્યોગિક એકમનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ વ્યસ્ત એવમ સાનુકુળ નીવડશે. ગ્રેઈન ગ્રોસરીઝનાં વ્યાપાર વણિજના એકમના જાતકો માટે આ સપ્તાહ પણ હળવું લાભદાયક નીવડશે. અન્ય વ્યાપારીઓ તેમજ નાનાં ત્થા છુટક વ્યાપારી માટે આ સપ્તાહ પણ લાભદાયક રહેશે. સરકારી ક્ષેત્રનાં કર્મચારીઓ તેમજ ખાનગી ક્ષેત્રના કર્મચારીઓ માટે આ સપ્તાહ ભાગદોડ વાળુ જણાશે. વિદ્યાર્થીઓ નિવૃતો, મહિલા કર્મીઓ, ગૃહિણીઓ માટે આ સપ્તાહ પણ હળવું લાભદાયક રહેશે. 7,8 મેનાં દિવસો સાવ સરેરાશ રહેશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here