કમ્પ્યુટર કી-બોર્ડના F અને J બટન ઉપસેલા કેમ હોય છે? જાણી લો અત્યારે જ

વર્તમાન સમયે આપણે કોઈના કોઈ રીતે કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરવો જ પડે છે. કોમ્પ્યુટરનું કી બોર્ડ પ્રથમ વખત જોનાર વ્યક્તિ અચંબામાં મુકાઈ જાય છે. તેના મનમાં ઘણા પ્રશ્નો જાગે છે.

અલબત્ત, દરરોજ કીબોર્ડનો ઉપયોગ કરનાર વ્યક્તિ પણ કેટલીક બાબતોથી અજાણ છે. એફ અને જે બટન ઉપરથી ઉપસેલા કેમ હોય છે તેવા પ્રશ્નો પણ ઉઠે છે.

ખરેખર, કમ્પ્યુટર કીબોર્ડ પરની મધ્ય રેખાને ‘હોમ રો’ કહે છે. ટાઇપિંગ શીખતી વખતે આપણે પ્રથમ આ લાઇનથી પ્રારંભ કરીએ છીએ. આ લાઇનમાં તમને A, S, D, F, G, H, J, K અને L અક્ષરોનાં બટનો મળે છે. જો તમે ધ્યાનથી જોશો, તો તમે જોશો કે એફ અને જે બટનો કીબોર્ડની મધ્યમાં છે. બટન થોડા ઉપસેલા છે. આ એટલા માટે છે કારણ કે, જ્યારે તમે ટાઇપ કરશો, ત્યારે તમારી આંગળીઓને જાણ થશે કે તેઓ કયા બટન પર છે. ટાઇપ કરતી વખતે, તમારી નજરને સ્ક્રીન પર રાખવી મહત્વપૂર્ણ છે, અને આ હાઇલાઇટ્સ તમને તમારી આંગળીઓની સ્થિતિ જણાવે છે.

ટાઇપિંગ શીખતી વખતે તમારે પહેલા ‘હોમ રો’ પર પાંચ આંગળીઓથી ટાઇપ કરવાનું શીખવું જોઈએ. તમારી ડાબી અને જમણી આંગળીઓ અનુક્રમે F અને J પર સ્થિત હોવી જોઈએ. ધીમે ધીમે તે જ રીતે ટાઇપ કરીને, તમે જોયા વિના ખૂબ જ ઝડપથી ટાઇપ કરી શકો છો. તેથી યાદ રાખો, જ્યારે પણ તમે ટાઇપ શીખવાનું પ્રારંભ કરો છો, ત્યારે તમારી બંને બાજુની આંગળીઓ એફ અને જે બટનોની બાજુએ છે.