શાં માટે અંગૂઠામાં કાળો દોરો બંધાય છે ?

જો પગમાં કાળો દોરો બાંધવામાં આવે છે, તો આ રોગ મૂળથી સમાપ્ત થશે, પરિણામ આશ્ચર્યજનક હશે !

તમે ઘણા લોકોને જોયા હશે કે જેમણે બંને પગના અંગૂઠામાં કાળો દોરો બાંધ્યો હોય. કદાચ તમને ખબર ન હોત કે અંગૂઠામાં દોરો કેમ બંધાયેલો છે. અંગૂઠાને કાળા દોરો બાંધવાથી પાચક શક્તિ સારી રહે છે અને ગેસની સમસ્યાથી પણ મુક્તિ મળે છે. જાણો અંગૂઠાને કાળા દોરો બાંધવાથી શું ફાયદો છે.

નાભિ માનવ શરીરનું કેન્દ્ર માનવામાં આવે છે કારણ કે નાભિ 72,000 નાડીઓથી જોડાયેલ છે. જો નાભિ તેની જગ્યાએથી સરકી જાય છે, તો તે ઘણી સમસ્યાઓ આપે છે, નાભિની નીચેની તરફ લપસવાને કારણે ઝાડા થાય છે, અને નાભિ ઉપરની તરફ જાય ત્યારે કબજિયાત અને ગેસ શરૂ થાય છે. લાંબા સમય સુધી નાભિ લપસી જવાથી અસ્થમા, ફેફસાની સમસ્યા, ડાયાબિટીઝ વગેરે રોગો થઈ શકે છે.

નાભીની સમસ્યાને દૂર કરવા માટે, જો તમે તમારા બંને પગની આંગળીમાં કાળો દોરો રાખશો તો તમારો રોગ જડથી સમાપ્ત થઈ જશે. ઘણા લોકોની નાભિ ખૂબ ઝડપથી લપસી જાય છે. કાળો દોરો બાંધીને, નાભિને સરકવાની સંભાવના ઘણી ઓછી હોય છે.