Browsing: Bumpervacancy

પોસ્ટલ વિભાગમાં ઉમેદવારોની કુલ 1899 જગ્યાઓ પર નિમણૂક કરવામાં આવશે નેશનલ ન્યૂઝ  સરકારી નોકરી શોધી રહેલા યુવાનો માટે સારા સમાચાર છે. ભારતીય ટપાલ વિભાગ દ્વારા પોસ્ટલ…