Browsing: Cancer Day

World Cancer Day 1486180610 4275

સામાન્ય રીતે કોઈ પણ માનવ પોતાના જીવન દરમિયાન ઘણી બધી બીમારીઓનો સામનો કરતો હોય છે. તેમાની એક બીમારી કે જેનાથી નાના બાળકો પણ વાકેફ છે તે…