Child labor

વિશ્વ મજુ૨ સંગઠન એટલે કે યીફ એ યુનાઈટેડ નેશન્સની સંસ્થા છે. અને દુનીયાને કાર્યને લગતી બાબતો ઉપ૨ નજ૨ ૨ાખે છે અવા નિયંત્રિત ક૨ે છે. વર્ષ ૨૦૦૨ માં…