Browsing: Disinfect

હાલ સમગ્ર દુનિયામાં કોરોના વાયરસે જિંદગી અને જીવન પલટાવી નાખી છે. ત્યારે હવે ઘરે રહી તેમજ બહાર નિકડતી વખ્તે દરેકના મનમાં એક ભય હોય છે. જેમાં…