Browsing: JantriSurvey

શહેરમાં  10 જુલાઈ સુધી થશે રીસર્વે: ધોરાજી રીસર્વેટીમને અપાય ખાસ તાલીમ ધોરાજી તાલુકાના શહેરી વિસ્તારમાં તા.26 જૂનથી 10 જૂલાઇ સુધી “જંત્રી રીવીઝન સર્વે-2023″ની કામગીરીનો પ્રારંભ થશે.…