Browsing: lonely

એકલતા એ માનસિક અને શારીરિક સ્વાસ્થ્યને અસર કરે છે ભારત વિશ્વનો બીજો દેશ છે જ્યાં લોકો એકલતા વધુ અનુભવે છે .  નેશનલ ન્યૂઝ : ભારતના શહેરી…