Browsing: MojLake

કોબા વિસ્તારના ખેડૂતો સર્વેની રાહ જોઇ રહ્યાં છે ભાદરવો ભરપૂર વરસતા શહેર તાલુકાના તમામ જળાશયો ભયજનક રીતે છલકાઇ જતા સમગ્ર તાલુકાના ખેતી વિસ્તારમાં જળપ્રલય જેવી સ્થિતિનું…