Monsterbomb

સોવિયત સંઘે લગભગ 60 વર્ષ પહેલા વિશ્વનો સૌથી શક્તિશાળી બોમ્બ બનાવ્યો હતો, જેને ઝાર બોમ્બ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેની શક્તિને ધ્યાનમાં રાખીને, તેને મોન્સ્ટર બોમ્બ…