Browsing: NationalICCC

Rajkot included in 12 model smart cities of the country

નેશનલ આઇ.સી.સી.સી. મેન્ટોરશીપ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત આઇસીસીસી મેન્ટર તરીકે મહાપાલિકાના કોમ્પ્યુટર વિભાગના ડાયરેકટર સંજય ગોહિલની પસંદગી ભારત સરકારનાં શહેરી વિકાસ મંત્રાલય દ્વારા ભારતનાં કુલ 100 શહેરોને સ્માર્ટ…