Browsing: natural products

અળસીના બીજનો ઉપયોગ સદીઓથી શરીરની અનેક સમસ્યાઓને દૂર કરવા માટે કરવામાં આવે છે. અળસીનના બીજનો ઉપયોગ સ્થૂળતાથી લઈને યુરિક એસિડ સુધીની સમસ્યાઓને દૂર કરવા માટે થાય…