Browsing: newdupdate

Website Template Original File 61

બાબરા સમાચાર બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ સોનારૂપી કપાસ ની આવક ૫૦૦૦ થી ૬૦૦૦મણ થી માર્કેટ યાર્ડ છલકાયું  હતું . આજ રોજ બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસ…