Browsing: Petrol Pumps

પેટ્રોલ પમ્પના સંચાલકો 1રમીએ 2.66 કરોડ લીટર પેટ્રોલ ડીઝલ નહી ખરીદે: બપોરે 1 થી ર સીએનજીનું વેચાણ બંધ રખાશે વારંવાર રજુઆત કરવા છતાં ઓઇલ કંપનીઓ દ્વારા…