Browsing: private univercity

ગ્રાન્ટેડ કોલેજો પ્રાઈવેટ યુનિવર્સિટીઓમાં જોડાશે તો સરકારી યુનિવર્સિટીઓ કેમ ચાલશે ?: સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી સંલગ્ન હાલ 232 કોલેજોમાંથી 22 ગર્વમેન્ટ કોલેજ, 50 ગ્રાન્ટ ઈન એડ કોલેજ અને…