Browsing: rainforest

ભારતની આવી અનોખી નદી, જેમાં દુષ્કાળના કારણે માનવીના ચહેરા દેખાતા હતા, વૈજ્ઞાનિકો પણ નવાઈ પામ્યા હતા. Offbeat : એમેઝોન રેઈનફોરેસ્ટમાંથી 2000 વર્ષ જૂનું માનવીના ચહેરાની વિચિત્ર…