SoftDrink

ગીર સોમનાથ જિલ્લો નાળિયેરના ઉત્પાદન માટે દેશભરમાં અગ્રેસર છે: કુલપતિ ચોવટીયા જૂનાગઢમાં નાળિયેરીની આધુનિક ખેતી પદ્ધતિ : સમસ્યા અને સમાધાન વિષય પર રાજ્યકક્ષાનો પરિસંવાદ યોજાયો નાળિયેરના…