Browsing: storyofYamuna

હિંદુઓના મુખ્ય તહેવારોમાં ભાઈદૂજનું પણ ઘણું મહત્વ છે. દિવાળીના 2 દિવસ પછી ભાઈદૂજનો તહેવાર આવે છે, આ દિવસે બહેન તેના ભાઈને તિલક લગાવે છે અને યમરાજને…