Browsing: vehicledriver

હયાત સાંઢીયા પૂલની જગ્યાએ કરોડોના ખર્ચ નવો ફોર લેન બ્રિજ બનાવશે શહેરના જામનગર રોડ પર આવેલો રાજાશાહી વખતનો સાંઢીયો પૂલ તોડી ત્યાં કરોડોના ખર્ચે નવો ફોર…