ડ્રોન અને ડ્રોનના પાર્ટસ ઉત્પાદન માટે અરજીઓ મંગાવાઈ

20મી મે સુધી અરજી ફોર્મ સબમીટ કરી શકાશે

નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયે ડ્રોન અને ડ્રોન પાર્ટ્સના ઉત્પાદકો માટે અરજીઓ આમંત્રિત કરી છે અરજી ફોર્મ સબમિટ કરવાની છેલ્લી  20 મે,  છે.  નાણાકીય પરિણામો અને અન્ય જરૂરી દસ્તાવેજોની સંપૂર્ણ તપાસ કર્યા પછી ઙકઈં લાભાર્થીઓની યાદી 30 જૂન, 2022 સુધીમાં બહાર પાડવામાં આવશે.અગાઉ, નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયે દસ મહિના (એપ્રિલ 1, 2021 થી 31 જાન્યુઆરી, 2022) ના સમયગાળામાં તેમના નાણાકીય પરિણામોના આધારે 20 એપ્રિલ, 2022 ના રોજ 14 PLI  લાભાર્થીઓની કામચલાઉ સૂચિ બહાર પાડી હતી.

તેમાં પાંચ ડ્રોન ઉત્પાદકો અને ડ્રોનના ભાગોના નવ ઉત્પાદકોનો સમાવેશ થાય છે. નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયના 20 એપ્રિલના આદેશને  HTTPS://www.civilaviation.gov.in/sites/de-fault/files/public%20notic.pdf પર ઍક્સેસ કરી શકાય છે.ડ્રોન અને ડ્રોનના પાર્ટસની ઙકઈં સ્કીમ માટેની પાત્રતામાં વાર્ષિક ટર્નઓવરનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

આ સંદર્ભે, ડ્રોન બનાવતી કંપનીઓનું વાર્ષિક ટર્નઓવર 2 કરોડ રૂપિયા અને ડ્રોનના પાર્ટ્સ બનાવતી કંપનીઓનું વાર્ષિક ટર્નઓવર 50 લાખ રૂપિયા હોવું જોઈએ. વ્યવસાયમાં 40 ટકાથી વધુ મૂલ્યવૃદ્ધિ પણ જરૂરી છે.

ડ્રોન અને ડ્રોનના ભાગો માટેની ઙકઈં યોજના 30 સપ્ટેમ્બર 2021 ના રોજ સૂચિત કરવામાં આવી હતી. યોજના હેઠળ, ત્રણ નાણાકીય વર્ષમાં કુલ રૂ. 120 કરોડનું પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે, જે નાણાકીય વર્ષ 2020-21માં તમામ સ્વદેશી ડ્રોન ઉત્પાદકોના સંયુક્ત વ્યવસાય કરતાં લગભગ બમણું છે.

PLI નો દર મૂલ્યવર્ધનના 20 ટકા છે, જે અન્ય ઙકઈં યોજનાઓમાં સૌથી વધુ છે. ડ્રોન અને ડ્રોનના ભાગો માટેની PLI  સ્કીમ વિશેની માહિતી Https://egazette.nic.in/wirtereaddata/2021 230076.pdf પર મેળવી શકાય છે.

ઙકઈં યોજના ઉપરાંત, કેન્દ્ર સરકારે 2030 સુધીમાં ભારતને વિશ્વ ડ્રોન હબ બનાવવા માટે ઘણા સુધારા હાથ ધર્યા છે. આમાં ડ્રોન નિયમો, 2021, ડ્રોન એરસ્પેસ મેપ 2021 ના પ્રકાશનને ઉદાર બનાવવાની સૂચનાનો સમાવેશ થાય છે, જેના હેઠળ લગભગ 90 ટકા ભારતીય એરસ્પેસ ગ્રીન ઝોન તરીકે ખોલવામાં આવી છે. આ સાથે ઞઅજ ટ્રાફિક મેનેજમેન્ટ (ઞઝખ) પોલિસી ડ્રાફ્ટ 2021, ડ્રોન સર્ટિફિકેશન સ્કીમ 2022 પણ મૂકવામાં આવી છે, જેના હેઠળ ડ્રોન ઉત્પાદકો માટે જરૂરી પ્રમાણપત્રો મેળવવાનું સરળ છે.

સુધારાઓમાં ડ્રોન આયાત નીતિ, 2022, વિદેશમાં ઉત્પાદિત ડ્રોનની આયાત પર પ્રતિબંધ અને ડ્રોન્સ (સુધારા) નિયમો, 2022નો પણ સમાવેશ થાય છે, જે ડ્રોન ચલાવવા માટે ડ્રોન પાઇલટનું લાઇસન્સ મેળવવાની જરૂરિયાતને દૂર કરે છે.