વોર્ડ 4,5,6,15 અને 16માં ભાજપની કારોબારી બેઠક

ટીમ કેસરીયાને નીતીન ભારદ્વાજ, ડો. પ્રદિપ ડવ, કિશોર રાઠોડ, નરેન્દ્રસિંહ ઠાકુર, સુરેન્દ્રસિંંહ વાળા સહિતના નેતાઓનું માર્ગદર્શન

ભાર તીય જનતા પાર્ટીની પ્રણાલિકા મુજબ પ્રદેશકક્ષાએ યોજાયેલ કારોબારી બેઠક બાદ મહાનગર  કક્ષ્ાાએ અને ત્યાર બાદ વોર્ડકક્ષ પત્રકાર કારરોબારનું આયોજન કરવામાં આવે છે ત્યારે તે પ્રદેશ કારરોબાર અનેર શાજકોટ શહર ભાજપની કારભારી શહેર સંપન્ન ઘટના બાદ ભાજપ કોંગ્રેસ કમલેશ મિર ણાણી માર્ગદર્શન હેઠળ વિવિધ વોર્ડમાં કારકાર વોર્ડની વોર્ડ નં.4,પ,6, 1પ અને 16માં કારસોબાર વોર્ડની આયોજન કરવામાં આવી હતી. જેમાં વિવિધ વોર્ડમાં નિતીન ભાર ધ્વાજ, ડો.પ્રદિ ડવ,શો કીર  હાઠોડ,નરેન્દ્રસિહ ઠાકુર ,સુરેન્દ્રસિહ વાળા સહીતનાવિવિધ વિષયો પર કાર્યક્તાવંતો માર્ગદર્શન પુરૂ પાડે છે. કાર કોબાર વિચારધારામાં વોર્ડના પ્રભાર ઓલો  દિપકનાર, રમાશ અકબર, રમાશ પર, જીણાભાઈ ચાવલી, અશ્ર્વર મોનીયા તેમજ વોર્ડના સી.ટી.પી. ઘિયાળ, ઘનશ્યામકુંગશીયા, સોમાભાઈ ભાલીયા, ભાર્ગવ મિયાત્રા, વોર્ડ મહાબાર કનાભાઈ ઉધર એજા, દબીશ ચૌહાણ, મુકેશ ધનસોત, દબીશ ડાયંગર , વીર મ ર ની, દુષ્યંત સંપટ, કૃપા બવાર , રત્નાભાઈ મોર ,જીતુભાઈ સીસોદીયા, જતીન પટેલ તેમજ વોર્ડના અપેક્ષ્ાીત શ્રેણીના કાર્યર્ક્તાઓ  સહીતના ઉપસ્થિત ર હયા હતા. અને અગ્રણીઓએ આગામી વિધાનસભા ચૂંટણી અંતર્ગત પાર્ટી ધ્વાર આયોજનર વિવિધ કાર્યક્રમો માટે જરૂરી છે માર્ગદર્શન અને દિશાસૂચન પુરૂ જણાવો. શહેર ના તમામ વોર્ડમાં વોર્ડકાર ની વિચારણાઆયોજન. જેમાં આજે. પ/પ નાર્ડ-4માં વિવાહ પાર્ટી સરપંચમાં વોર્ડ-પપ સ્વતી સ્કુલ(જે.ડી. ભાખર), વોર્ડ-6માં દિપની સ્કુલ, વોર્ડ-1પમાં ગંજીવાડા, રાનેસેર એમાં, વોર્ડ-16માં કર્મયોત  વિદ્યાલય, દિપ્તીનગર  ખાતે અને  આજે  વોર્ડ-1 માં લલીતભાઈ વાડોલીયાના ઘેર , વોર્ડ-ર માં સેન્ટ ગાર્ગી સ્કુલ, વોર્ડ-3 માં જ્ઞાનદીપ વિદ્યાલય, જંકશન પ્લોટ,વોર્ડ-7 માં નાગર  બોડીંગ, વોર્ડ-8માં ભાજપ કાર્યાલય ખાતે, વોર્ડ-9 માં તુલસીબાગ ખાતે, વોડ-10માં ક્રિષ્ના પાર્ક,રમાજી ખાતે, વોર્ડ-11 માં શિવમ પાર્કમાં, વોર્ડ-1ર માં બરંગલા, વોર્ડ-13 માં સાગર હોલ, 80 ફુટ રોડ  પર,વોર્ડ-14માં દર જીની વાડી ખાતે, વોર્ડ-17માં નવનીત હોલ ખાતે, વોર્ડ-18માં દેવાયતભાઈ ડાંગરની ઓફીસ ખાતે વોર્ડકાર ની આયોજન.