Browsing: 4 children in one year

કોઈ પણ વ્યક્તિ એક વર્ષમાં ફક્ત એક જ  બાળકને જન્મ આપી શકે છે પરંતુ એક મહિલાએ એક જ વર્ષમાં ૩ બાળકોને જન્મ આપ્યો છે. આ ઘટના…